FETİH 1-9, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-511)

FETİH: 48/FETİH-1, 48/FETİH-2, 48/FETİH-3, 48/FETİH-4, 48/FETİH-5, 48/FETİH-6, 48/FETİH-7, 48/FETİH-8, 48/FETİH-9, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-511, FETİH 1-9
direction_left
direction_right

FETİH

Kur'an Dinle: 48/FETİH-1
48/FETİH-1: Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-2
48/FETİH-2: Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana ni'metini tamamlasın ve seni Sıratı Mustakîm'e ulaştırsın diye.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-3
48/FETİH-3: Ve Allah, sana azîz bir zaferle yardım etsin.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-4
48/FETİH-4: Mü’minlerin kalplerine, îmânlarını îmân ile artırsınlar diye sekîneti indiren, O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-5
48/FETİH-5: Mü’min kadın ve erkekleri orada ebedî kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu, Allah’ın indinde fevz-ül azîmdir.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-6
48/FETİH-6: Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki, Allah’a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü (zanları) onların üzerine dönsün. Ve Allah, onlara gazaplandı ve onları lânetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı, ne kötü varış yeri.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-7
48/FETİH-7: Ve göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-8
48/FETİH-8: Muhakkak ki Biz, seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-9
48/FETİH-9: Allah ve O’nun Resûl’üne îmân edin, O’nu saygıyla yüceltin ve sabah akşam O’nu tesbih edin diye.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: