ал-Фатх 1-9, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-511)

ал-Фатх: 48/ал-Фатх-1, 48/ал-Фатх-2, 48/ал-Фатх-3, 48/ал-Фатх-4, 48/ал-Фатх-5, 48/ал-Фатх-6, 48/ал-Фатх-7, 48/ал-Фатх-8, 48/ал-Фатх-9, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-511, ал-Фатх 1-9
direction_left
direction_right

ал-Фатх

Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-1
48/ал-Фатх-1: Наистина Ние те дарихме с явна победа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-2
48/ал-Фатх-2: За да опрости Аллах твоите предишни и следващи грехове и да довърши Той Своята благодат към теб, и да те насочи по правия път.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-3
48/ал-Фатх-3: И да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-4
48/ал-Фатх-4: Той е, Който низпосла спокойствиетo в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войските и на небесата, и на земята. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-5
48/ал-Фатх-5: И за да въведе вярващите мъже и жени в Градините на Рая, сред които реки текат и те там ще пребивават вечно, и да покрие лошите им постъпки. Ето това е великото спасение при Аллах.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-6
48/ал-Фатх-6: И да накаже лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, които допуснаха за Аллах лоша догадка. Над тях да е лошата превратност! И Аллах им се разгневи и ги прокле, и приготви за тях Ада. Колко лоша участ е той!
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-7
48/ал-Фатх-7: На Аллах принадлежат войските и на небесата, и на земята. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-8
48/ал-Фатх-8: И изпратихме те Ние като свидетел, благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-9
48/ал-Фатх-9: За да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да Го прославяте, и да Го почитате и възхвалявате сутрин и вечер.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: