ал-Фатх 29-4, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-515)

ал-Фатх: Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-515, ал-Фатх 29-4
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: