Мухаммад 30-38, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-510)

Мухаммад: 47/Мухаммад-30, 47/Мухаммад-31, 47/Мухаммад-32, 47/Мухаммад-33, 47/Мухаммад-34, 47/Мухаммад-35, 47/Мухаммад-36, 47/Мухаммад-37, 47/Мухаммад-38, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-510, Мухаммад 30-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-30
47/Мухаммад-30: И ако пожелаехме, Ние щяхме да ти ги покажем и ти би ги познал по чертите им, и би ги познал по словото им. И Аллах знае вашите дела.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-31
47/Мухаммад-31: И ще ви подложим на изпитание, докато отличим сред вас борещите се по пътя на Аллах и търпеливите, дори и вестите ви ще изпитаме.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-32
47/Мухаммад-32: Онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и се противят на Пратеника, след като им се изясни напътствието към Аллах, не ще навредят на Аллах с нищо, но Той ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-33
47/Мухаммад-33: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах), покорявайте се на Аллах и на Пратеника Му и не погубвайте делата си.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-34
47/Мухаммад-34: И на онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах и умират неверници, Аллах никога няма да им опрости (греховете).
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-35
47/Мухаммад-35: И не се отпускайте затова, че ги надделявате и не ги зовете за мир! Аллах е с вас и Той никога не ще намали вашите дела.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-36
47/Мухаммад-36: И наистина земният живот е само една игра и забава. И ако повярвате и станете притежатели на таква (пожелаете неговия Лик), Той ще ви въздаде награда и не ще иска имотите ви.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-37
47/Мухаммад-37: А ако ви ги поиска (имотите) и ви принуди, вие ще скъперничите и така ще излезе наяве злобата ви.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-38
47/Мухаммад-38: Ето такива сте вие. Когато бивате позовани да раздавате по пътя на Аллах, то сред вас има и скъперници, а който е скъперник, той само спрямо своята душа е скъперник. А Аллах е Пребогатия, вие сте бедните. И ако се отвърнете, то Той ще ви замени с други хора и те не ще бъдат като вас (скъперници).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: