ал-Фатх 10-15, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-512)

ал-Фатх: 48/ал-Фатх-10, 48/ал-Фатх-11, 48/ал-Фатх-12, 48/ал-Фатх-13, 48/ал-Фатх-14, 48/ал-Фатх-15, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-512, ал-Фатх 10-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-10
48/ал-Фатх-10: И несъмнено те, когато те последват с обет за вярност, всъщност заявяват вярност към Аллах. И ръката на Аллах е върху ръцете им (понеже твоята ръка е върху техните, а Аллах обгражда със Светлина и благодат цялото ти тяло). А който наруши (своя обет), само в свой ущърб (за своята душа) нарушава. А който изпълнява обетите си пред Аллах, Той ще му дари най-голямата награда (щастие в земния живот и в Рая).
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-11
48/ал-Фатх-11: Останалите (по домовете си) араби ти казват: “Задържаха ни нашите имоти и семейства, затова моли за нас опрощение!” И те изричат с езиците си онова, което не е в сърцата им. Кажи им: “Кой ще попречи с нещо на Аллах, ако Той пожелае да ви засегне с беда или пожелае благо за вас”? Ала сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-12
48/ал-Фатх-12: И вие мислехте, че Пратеника и вярващите никога не ще се върнат при своите семейства. И бе разкрасено това в сърцата ви. Но допуснахте лоша догадка. И станахте погубени хора.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-13
48/ал-Фатх-13: А за онези, които не вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, то тогава за неверниците Ние неизбежно сме приготвили пламтящия огън (на Ада).
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-14
48/ал-Фатх-14: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Опрощава Той комуто пожелае и наказва Той когото пожелае. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-15
48/ал-Фатх-15: Когато се отправите към богатствата (останали от войната), за да ги вземете, останалите ще рекат: “Позволете ни да ви последваме!” И искат те да променят Словото на Аллах. Кажи им: “Не ще ни последвате. Така рече Аллах по-рано.” Ще кажат: “Не, вие ни завиждате.” Ала освен много малка част, повечето от тях не проумяват.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: