Мухаммад 12-19, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-508)

Мухаммад: 47/Мухаммад-12, 47/Мухаммад-13, 47/Мухаммад-14, 47/Мухаммад-15, 47/Мухаммад-16, 47/Мухаммад-17, 47/Мухаммад-18, 47/Мухаммад-19, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-508, Мухаммад 12-19
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-12
47/Мухаммад-12: И Аллах ще въведе онези, които вярват (желаят от сърце да достигнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), са в Градините на Рая, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават (на земните блага) и ядат все едно добитък яде. И огънят, той им е обиталището.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-13
47/Мухаммад-13: И колко страни погубихме по-силни от твоето селище, което те прогони! И никой не можа да им помогне.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-14
47/Мухаммад-14: Нима са равни онзи, за когото има ясен знак от неговия Господ, и онзи, чието лошо деяние му е разкрасено и следва своите страсти?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-15
47/Мухаммад-15: В Рая, обещан на боящите се да не изгубят милостта на Аллах (притежателите на таква) има реки от вода, която не застоява, реки от мляко с вкус, който не се променя, реки от вино, приятно за пиещите и реки от пречистен мед. За тях там има всякакви плодове и опрощение от техния Господ. Нима тяхното положение е същото като положението на онзи, който ще бъде вечно в Огъня и ще му се дава вряща вода, която ще разкъсва червата му?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-16
47/Мухаммад-16: А някои от тях те изслушват, но щом се отдалечат от теб, казват на дарените със знание: “Какво рече той преди малко?” И те са онези, чиито сърца Аллах запечата и те са, които следват своите страсти.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-17
47/Мухаммад-17: А онези, които се напътиха към Аллах, Той им надбави още и ги дари с боязън.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-18
47/Мухаммад-18: И нима очакват друго, освен внезапно за тях да настъпи Часът? А вече се появиха неговите признаци. Но (от каква полза) ще им е напомнянето, щом той (Часът) настъпи за тях?
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-19
47/Мухаммад-19: И знай, че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своите грехове и за тези на вярващите мъже и жени! И Аллах знае къде се движите и къде пребивавате.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: