Мухаммад 1-11, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-507)

Мухаммад: 47/Мухаммад-1, 47/Мухаммад-2, 47/Мухаммад-3, 47/Мухаммад-4, 47/Мухаммад-5, 47/Мухаммад-6, 47/Мухаммад-7, 47/Мухаммад-8, 47/Мухаммад-9, 47/Мухаммад-10, 47/Мухаммад-11, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-507, Мухаммад 1-11
direction_left
direction_right

Мухаммад

Слушайте Коран: 47/Мухаммад-1
47/Мухаммад-1: На онези, които отричат и възпират (хората) от пътя на Аллах, Той ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-2
47/Мухаммад-2: А на онези, които вярват и вършат праведни дела (за прочистване пороците на душите си), и вярват в низпосланото на Мухаммад (Корана), и в това, че То е истината от техния Господ, Той ще покрие греховете им и ще подобри положението им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-3
47/Мухаммад-3: Това е така, защото неверниците следват лъжата, а вярващите следват истината (низпослана) от своя Господ. Така Аллах дава пример на хората с тяхното положение.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-4
47/Мухаммад-4: И когато срещнете неверниците, удряйте по шията им, додето ги надвиете и здраво ги вържете! А после или от милост, или срещу откуп, когато войната приключи (ги освободете). Ето така! А ако Аллах пожелаеше, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя на Аллах, Той не ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-5
47/Мухаммад-5: Той ще ги напъти към Себе Си и ще подобри положението им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-6
47/Мухаммад-6: И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-7
47/Мухаммад-7: О, вярващи, ако помогнете на Аллах и Той ще ви помогне, и ще утвърди нозете ви здрави.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-8
47/Мухаммад-8: А които са неврници, то за тях има гибел! И (Аллах) ще провали делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-9
47/Мухаммад-9: Това е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах и затова Той прави безплодни делата им.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-10
47/Мухаммад-10: Нима не ходят по земята и не виждат какъв бе краят на онези преди тях? Аллах ги унищожи. Това очаква и неверниците.
Слушайте Коран: 47/Мухаммад-11
47/Мухаммад-11: Това е така, защото Аллах е покровителят на вярващите, а неверниците нямат истински покровител.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: