ал-Ахкаф 15-20, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-504)

ал-Ахкаф: 46/ал-Ахкаф-15, 46/ал-Ахкаф-16, 46/ал-Ахкаф-17, 46/ал-Ахкаф-18, 46/ал-Ахкаф-19, 46/ал-Ахкаф-20, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-504, ал-Ахкаф 15-20
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-15
46/ал-Ахкаф-15: И завещахме на човека да се отнася добре с родителите си. Носила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. И бременността с отбиването му е тридесет месеца. А когато достигне своята зрелост и четиридесетте години, той каза: “Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и ме подкрепи да върша праведни дела (да пречистя пороците от душата си), които Ти одобряваш! И пречисти моето потомство! И наистина аз се покайвам пред Теб и само на Теб съм отдаден”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-16
46/ал-Ахкаф-16: И на такива ще приемем делата им по най-хубав начин (ще им въздадем на дело многократно – до 700 срещу 1), и ще им опростим греховете (ще ги покрием, превърнем в добрини). Те са от обитателите на Рая и обещаното им е истинско.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-17
46/ал-Ахкаф-17: А който каза на родителите си: “Уф, пък и вие! Нима ме плашите, че ще бъда възкресен , докато предишните поколения си отидоха?” , а родителите му зовейки помощта на Аллах казаха : “Горко ти! Бъди вярващ! Наистина обещанието на Аллах е истинно.” А той отговори: “Това са само легенди на предците ни”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-18
46/ал-Ахкаф-18: И спрямо такива се сбъдна словото, и сред отминали преди тях общности от джинове и от хора. И наистина те са от губещите.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-19
46/ал-Ахкаф-19: И за всички има степени за онова, което са извършили, за да им се изплати за техните деяния и не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-20
46/ал-Ахкаф-20: И в този ден, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня, (ще им бъде казано): “Пропиляхте вашите блага в земния живот и им се насладихте, а Днес ще ви се даде унизителното мъчение, защото на земята бяхте надменни без право и защото бяхте нечестивци”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: