Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-520), Каф 36-45, аз-Зарият 1-6

Каф: 50/Каф-36, 50/Каф-37, 50/Каф-38, 50/Каф-39, 50/Каф-40, 50/Каф-41, 50/Каф-42, 50/Каф-43, 50/Каф-44, 50/Каф-45, аз-Зарият: 51/аз-Зарият-1, 51/аз-Зарият-2, 51/аз-Зарият-3, 51/аз-Зарият-4, 51/аз-Зарият-5, 51/аз-Зарият-6, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-520, Каф 36-45, аз-Зарият 1-6
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 50/Каф-36
50/Каф-36: И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята (за да избегнат изгнанието)! Но има ли място за избавление?
Слушайте Коран: 50/Каф-37
50/Каф-37: И наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце и се вслушва, и е свидетел ( съзрял Аллах със сърцето си).
Слушайте Коран: 50/Каф-38
50/Каф-38: И наистина сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.
Слушайте Коран: 50/Каф-39
50/Каф-39: Тогава бъди търпелив към това, което казват, и прославяй (споменавай) с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!
Слушайте Коран: 50/Каф-40
50/Каф-40: И през нощта Го прославяй, и след поклоните!
Слушайте Коран: 50/Каф-41
50/Каф-41: И се вслушвай в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!
Слушайте Коран: 50/Каф-42
50/Каф-42: В този Ден ще чуят истинския вик. Това е Денят на възкресението (от пръстта).
Слушайте Коран: 50/Каф-43
50/Каф-43: И наистина Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас е завръщането.
Слушайте Коран: 50/Каф-44
50/Каф-44: В този Ден земята ще се разцепи и ще се отдели от тях бързо (ще се надигнат от пръстта). Ето това е събирането (на всички на едно място), и това е лесно за Нас.
Слушайте Коран: 50/Каф-45
50/Каф-45: Най-добре Ние знаем какво те изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!

аз-Зарият

Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-1
51/аз-Зарият-1: Кълна се в отвяващите ветрове!
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-2
51/аз-Зарият-2: И в носещите товар (облаци).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-3
51/аз-Зарият-3: И в плаващите с лекота (стичащите се).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-4
51/аз-Зарият-4: И в разпределящите по повеля (ангели).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-5
51/аз-Зарият-5: И наистина това, което ви е обещано е вярно.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-6
51/аз-Зарият-6: И възмездието (дар или мъчение) наистина ще настъпи.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: