de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-520), Qaf 36-45, Adh-Dhariyat 1-6

Qaf: 50/Qaf-36, 50/Qaf-37, 50/Qaf-38, 50/Qaf-39, 50/Qaf-40, 50/Qaf-41, 50/Qaf-42, 50/Qaf-43, 50/Qaf-44, 50/Qaf-45, Adh-Dhariyat: 51/Adh-Dhariyat-1, 51/Adh-Dhariyat-2, 51/Adh-Dhariyat-3, 51/Adh-Dhariyat-4, 51/Adh-Dhariyat-5, 51/Adh-Dhariyat-6, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-520, Qaf 36-45, Adh-Dhariyat 1-6
direction_left
direction_right
Luister Koran: 50/Qaf-36
50/Qaf-36: En hoeveel generaties vóór hen hebben Wij niet vernietigd, die machtiger waren dan zij? Zij reisden toen in de landen, was er een kans om te vluchten?
Luister Koran: 50/Qaf-37
50/Qaf-37: Voorwaar, daarin is zeker een vermaning voor wie verstand heeft of wie luistert terwijl hij een getuige is.
Luister Koran: 50/Qaf-38
50/Qaf-38: En voorzeker, Wij hebben de hemelen en de aarde en wat ertussen is in zes dagen (perioden) geschapen, en vermoeienis raakte Ons niet.
Luister Koran: 50/Qaf-39
50/Qaf-39: Wees daarom geduldig met wat zij zeggen en prijs de Glorie met een lofprijzing van jouw Heer, vóór zonsopgang en vóór zonsondergang.
Luister Koran: 50/Qaf-40
50/Qaf-40: En prijs Hem in de nacht en na afloop van de neerknielingen (shalât).
Luister Koran: 50/Qaf-41
50/Qaf-41: En luister die Dag naar de roeper die vanaf een nabije plaats roept.
Luister Koran: 50/Qaf-42
50/Qaf-42: Op die Dag zullen zij het blazen (op de bazuin) in werkelijkheid horen. Dat is de Dag van de Opwekking.
Luister Koran: 50/Qaf-43
50/Qaf-43: Voorwaar, Wij doen leven en Wij doen sterven en tot Ons is de terugkeer.
Luister Koran: 50/Qaf-44
50/Qaf-44: Op de Dag waarop de aarde over hen gespleten zal worden, haasten (zij zich te verzamelen). Dat is een gemakkelijke verzameling voor Ons.
Luister Koran: 50/Qaf-45
50/Qaf-45: Wij weten het beste wat zij zeggen. En jij (Moehammad) bent niet als een dwinger over hen aangesteld. Vermaan daarom met de Koran degenen die Mijn Waarschuwing vrezen.

Adh-Dhariyat

Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-1
51/Adh-Dhariyat-1: Bij de winden die doen opwaaien.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-2
51/Adh-Dhariyat-2: Bij de wolken die een zware last dragen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-3
51/Adh-Dhariyat-3: Bij de schepen die gemakkelijk voortdrijven.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-4
51/Adh-Dhariyat-4: Bij de verdelers (de Engelen) die volgens een verordening verdelen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-5
51/Adh-Dhariyat-5: Voorwaar, wat jullie is aangezegd zal zeker bewaarheid worden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-6
51/Adh-Dhariyat-6: En voorwaar, de (Dag der) Opstanding zal zeker plaatsvinden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: