Qaf 1-15, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-518)

Qaf: 50/Qaf-1, 50/Qaf-2, 50/Qaf-3, 50/Qaf-4, 50/Qaf-5, 50/Qaf-6, 50/Qaf-7, 50/Qaf-8, 50/Qaf-9, 50/Qaf-10, 50/Qaf-11, 50/Qaf-12, 50/Qaf-13, 50/Qaf-14, 50/Qaf-15, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-518, Qaf 1-15
direction_left
direction_right

Qaf

Luister Koran: 50/Qaf-1
50/Qaf-1: Qaf, bij de edelmoedige Koran.
Luister Koran: 50/Qaf-2
50/Qaf-2: Zij zijn zelfs verbaasd dat er uit hun midden een waarschuwer tot hen is gekomen, zodat de ongelovigen zeggen: "Dat is een verbazingwekkende zaak!
Luister Koran: 50/Qaf-3
50/Qaf-3: Als wij gestorven zijn, en stof zijn geworden (worden wij dan weer opgewekt?) Dat is een onwaarschijnlijke terugkeer."
Luister Koran: 50/Qaf-4
50/Qaf-4: Waarlijk, Wij weten wat de aarde van hen zal wegnemen, en aan Onze Zijde is een Boek dat nauwkeurig bijgehouden wordt.
Luister Koran: 50/Qaf-5
50/Qaf-5: Zij loochenden zelfs de Waarheid toen die tot hen kwam, daarom nemen zij een verward standpunt in.
Luister Koran: 50/Qaf-6
50/Qaf-6: Kijken zij dan niet naar de hemel boven hen, hoe Wij die gebouwd hebben en hoe Wij die versierd hebben en hoe die geen enkele scheur heeft?
Luister Koran: 50/Qaf-7
50/Qaf-7: En hoe Wij de aarde uitgespreid hebben en Wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien?
Luister Koran: 50/Qaf-8
50/Qaf-8: Als lering en herinnering voor iedere berouwvolle dienaar.
Luister Koran: 50/Qaf-9
50/Qaf-9: En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en graan van oogstbare gewassen.
Luister Koran: 50/Qaf-10
50/Qaf-10: En rijzige dadelpalmen met boven elkaar gevoegde kolven.
Luister Koran: 50/Qaf-11
50/Qaf-11: Als een voorziening voor de dienaren. En Wij brengen daarmee (water) het dode land tot leven. Zo zal ook de Opwekking zijn.
Luister Koran: 50/Qaf-12
50/Qaf-12: Vóór hen loochende het volk van Nôeh, en de bewoners van Rass en de Tsamôed.
Luister Koran: 50/Qaf-13
50/Qaf-13: En de 'Ad, en Fir'aun en de broeders van Lôeth.
Luister Koran: 50/Qaf-14
50/Qaf-14: En de bewoners van Aikah en het volk van Toebba'. Allen loochenden de Boodschappers. Daarom was de bestraffing terecht.
Luister Koran: 50/Qaf-15
50/Qaf-15: Waren Wij dan niet in staat tot de eerste schepping? Zij verkeren beslist in twijfel over een nieuwe schepping.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: