Adh-Dhariyat 7-30, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-521)

Adh-Dhariyat: 51/Adh-Dhariyat-7, 51/Adh-Dhariyat-8, 51/Adh-Dhariyat-9, 51/Adh-Dhariyat-10, 51/Adh-Dhariyat-11, 51/Adh-Dhariyat-12, 51/Adh-Dhariyat-13, 51/Adh-Dhariyat-14, 51/Adh-Dhariyat-15, 51/Adh-Dhariyat-16, 51/Adh-Dhariyat-17, 51/Adh-Dhariyat-18, 51/Adh-Dhariyat-19, 51/Adh-Dhariyat-20, 51/Adh-Dhariyat-21, 51/Adh-Dhariyat-22, 51/Adh-Dhariyat-23, 51/Adh-Dhariyat-24, 51/Adh-Dhariyat-25, 51/Adh-Dhariyat-26, 51/Adh-Dhariyat-27, 51/Adh-Dhariyat-28, 51/Adh-Dhariyat-29, 51/Adh-Dhariyat-30, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-521, Adh-Dhariyat 7-30
direction_left
direction_right
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-7
51/Adh-Dhariyat-7: Bij de hemel met zijn banen (van sterren en planeten).
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-8
51/Adh-Dhariyat-8: Voorwaar, jullie standpunt (tegenover de Profeet en de Koran) wisselt.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-9
51/Adh-Dhariyat-9: Degene die ervan afgewend wordt, die wordt belogen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-10
51/Adh-Dhariyat-10: Verdoemd zijn de leugenaars!
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-11
51/Adh-Dhariyat-11: Degenen die in achteloosheid verkeren.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-12
51/Adh-Dhariyat-12: Zij vragen: "Wanneer is de Dag van de Opstanding?"
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-13
51/Adh-Dhariyat-13: Op die Dag zullen zij in de Hel verbrand worden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-14
51/Adh-Dhariyat-14: (De bewaker van de Hel zegt:) "Proeft jullie bestraffing. Dit is waar jullie de bespoediging van vroegen."
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-15
51/Adh-Dhariyat-15: Voorwaar, de Moettaqôen verblijven in Tuinen en bij bronnen (in het Paradijs).
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-16
51/Adh-Dhariyat-16: Zij nemen wat hun Heer hun geeft. Voorwaar, zij behoorden voorheen tot de weldoeners.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-17
51/Adh-Dhariyat-17: Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-18
51/Adh-Dhariyat-18: En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-19
51/Adh-Dhariyat-19: En van hun bezittingen was een rechtmatig deel voor de bedelaar en voor degene die zich weerhield van bedelen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-20
51/Adh-Dhariyat-20: En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-21
51/Adh-Dhariyat-21: En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet?
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-22
51/Adh-Dhariyat-22: En in de hemel is jullie voorziening, en wat jullie is beloofd.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-23
51/Adh-Dhariyat-23: Bij de Heer van de hemel en de aarde: voorwaar, het is zeker waar, zo waar als (het feit) dat jullie spreken.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-24
51/Adh-Dhariyat-24: Heeft de geschiedenis van de geëerde gasten van Ibrahîm jou bereikt?
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-25
51/Adh-Dhariyat-25: Toen zij bij hem kwamen, zeiden zij: "Vrede!" Hij zei: "Vrede!", (en hij dacht bij zichzelf:) "Onbekend volk."
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-26
51/Adh-Dhariyat-26: Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een geroosterd kalf.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-27
51/Adh-Dhariyat-27: Hij plaatste het daarop vóór hen, en zei: "Eten jullie het niet?"
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-28
51/Adh-Dhariyat-28: (Maar zij wilden niet eten.) Toen voelde hij angst voor hen. Zij zeiden: "Wees niet bang." En zij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) een verstandige jongeling (Ishâq).
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-29
51/Adh-Dhariyat-29: Zijn vrouw kwam schreeuwend naar voren, en zij sloeg zich in haar gezicht, en zei: "Ik ben een oude, onvruchtbare vrouw!"
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-30
51/Adh-Dhariyat-30: Zij zeiden: "Zo heeft jouw Heer gesproken: voorwaar, Hij is de Alwijze, de Alwetende."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: