Az-Zariyat 7-30, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-521)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-521
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zariyat: 51/Az-Zariyat-7, 51/Az-Zariyat-8, 51/Az-Zariyat-9, 51/Az-Zariyat-10, 51/Az-Zariyat-11, 51/Az-Zariyat-12, 51/Az-Zariyat-13, 51/Az-Zariyat-14, 51/Az-Zariyat-15, 51/Az-Zariyat-16, 51/Az-Zariyat-17, 51/Az-Zariyat-18, 51/Az-Zariyat-19, 51/Az-Zariyat-20, 51/Az-Zariyat-21, 51/Az-Zariyat-22, 51/Az-Zariyat-23, 51/Az-Zariyat-24, 51/Az-Zariyat-25, 51/Az-Zariyat-26, 51/Az-Zariyat-27, 51/Az-Zariyat-28, 51/Az-Zariyat-29, 51/Az-Zariyat-30, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-521, Az-Zariyat 7-30
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-7
51/Az-Zariyat-7: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-8
51/Az-Zariyat-8: sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-9
51/Az-Zariyat-9: dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-10
51/Az-Zariyat-10: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-11
51/Az-Zariyat-11: (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-12
51/Az-Zariyat-12: mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-13
51/Az-Zariyat-13: (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-14
51/Az-Zariyat-14: (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-15
51/Az-Zariyat-15: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-16
51/Az-Zariyat-16: sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-17
51/Az-Zariyat-17: Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-18
51/Az-Zariyat-18: Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-19
51/Az-Zariyat-19: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-20
51/Az-Zariyat-20: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-21
51/Az-Zariyat-21: dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-22
51/Az-Zariyat-22: Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-23
51/Az-Zariyat-23: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-24
51/Az-Zariyat-24: Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-25
51/Az-Zariyat-25: (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-26
51/Az-Zariyat-26: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-27
51/Az-Zariyat-27: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-28
51/Az-Zariyat-28: (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-29
51/Az-Zariyat-29: Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-30
51/Az-Zariyat-30: Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: