Muhammad 30-38, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-510)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-510
share on facebook  tweet  share on google  print  
Muhammad: 47/Muhammad-30, 47/Muhammad-31, 47/Muhammad-32, 47/Muhammad-33, 47/Muhammad-34, 47/Muhammad-35, 47/Muhammad-36, 47/Muhammad-37, 47/Muhammad-38, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-510, Muhammad 30-38
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 47/Muhammad-30
47/Muhammad-30: Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-31
47/Muhammad-31: Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-32
47/Muhammad-32: Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan (pahala) amal-amal mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-33
47/Muhammad-33: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-34
47/Muhammad-34: Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-35
47/Muhammad-35: Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-36
47/Muhammad-36: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-37
47/Muhammad-37: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-38
47/Muhammad-38: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: