Al-Ahqaf 29-35, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-506)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-506
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ahqaf: 46/Al-Ahqaf-29, 46/Al-Ahqaf-30, 46/Al-Ahqaf-31, 46/Al-Ahqaf-32, 46/Al-Ahqaf-33, 46/Al-Ahqaf-34, 46/Al-Ahqaf-35, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-506, Al-Ahqaf 29-35
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-29
46/Al-Ahqaf-29: Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-30
46/Al-Ahqaf-30: Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-31
46/Al-Ahqaf-31: Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-32
46/Al-Ahqaf-32: Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-33
46/Al-Ahqaf-33: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan) sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-34
46/Al-Ahqaf-34: Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, (dikatakan kepada mereka): "Bukankah (azab) ini benar?" Mereka menjawab: "Ya benar, demi Tuhan kami". Allah berfirman "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-35
46/Al-Ahqaf-35: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: