Noble Qur'an (Juz-26, halaman-520), Qaf 36-45, Az-Zariyat 1-6

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-520
share on facebook  tweet  share on google  print  
Qaf: 50/Qaf-36, 50/Qaf-37, 50/Qaf-38, 50/Qaf-39, 50/Qaf-40, 50/Qaf-41, 50/Qaf-42, 50/Qaf-43, 50/Qaf-44, 50/Qaf-45, Az-Zariyat: 51/Az-Zariyat-1, 51/Az-Zariyat-2, 51/Az-Zariyat-3, 51/Az-Zariyat-4, 51/Az-Zariyat-5, 51/Az-Zariyat-6, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-520, Qaf 36-45, Az-Zariyat 1-6
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 50/Qaf-36
50/Qaf-36: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?
Dengar Quran: 50/Qaf-37
50/Qaf-37: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
Dengar Quran: 50/Qaf-38
50/Qaf-38: Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
Dengar Quran: 50/Qaf-39
50/Qaf-39: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).
Dengar Quran: 50/Qaf-40
50/Qaf-40: Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
Dengar Quran: 50/Qaf-41
50/Qaf-41: Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.
Dengar Quran: 50/Qaf-42
50/Qaf-42: (Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah hari ke luar (dari kubur).
Dengar Quran: 50/Qaf-43
50/Qaf-43: Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk).
Dengar Quran: 50/Qaf-44
50/Qaf-44: (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.
Dengar Quran: 50/Qaf-45
50/Qaf-45: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.

Az-Zariyat

Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-1
51/Az-Zariyat-1: Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-2
51/Az-Zariyat-2: dan awan yang mengandung hujan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-3
51/Az-Zariyat-3: dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-4
51/Az-Zariyat-4: dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-5
51/Az-Zariyat-5: sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-6
51/Az-Zariyat-6: dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: