Muhammad 1-11, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-507)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-507
share on facebook  tweet  share on google  print  
Muhammad: 47/Muhammad-1, 47/Muhammad-2, 47/Muhammad-3, 47/Muhammad-4, 47/Muhammad-5, 47/Muhammad-6, 47/Muhammad-7, 47/Muhammad-8, 47/Muhammad-9, 47/Muhammad-10, 47/Muhammad-11, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-507, Muhammad 1-11
direction_left
direction_right

Muhammad

Dengar Quran: 47/Muhammad-1
47/Muhammad-1: Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-2
47/Muhammad-2: Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-3
47/Muhammad-3: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-4
47/Muhammad-4: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-5
47/Muhammad-5: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,
Dengar Quran: 47/Muhammad-6
47/Muhammad-6: dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-7
47/Muhammad-7: Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-8
47/Muhammad-8: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-9
47/Muhammad-9: Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka.
Dengar Quran: 47/Muhammad-10
47/Muhammad-10: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.
Dengar Quran: 47/Muhammad-11
47/Muhammad-11: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: