Qaf 16-35, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-519)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-519
share on facebook  tweet  share on google  print  
Qaf: 50/Qaf-16, 50/Qaf-17, 50/Qaf-18, 50/Qaf-19, 50/Qaf-20, 50/Qaf-21, 50/Qaf-22, 50/Qaf-23, 50/Qaf-24, 50/Qaf-25, 50/Qaf-26, 50/Qaf-27, 50/Qaf-28, 50/Qaf-29, 50/Qaf-30, 50/Qaf-31, 50/Qaf-32, 50/Qaf-33, 50/Qaf-34, 50/Qaf-35, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-519, Qaf 16-35
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 50/Qaf-16
50/Qaf-16: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,
Dengar Quran: 50/Qaf-17
50/Qaf-17: (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Dengar Quran: 50/Qaf-18
50/Qaf-18: Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
Dengar Quran: 50/Qaf-19
50/Qaf-19: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
Dengar Quran: 50/Qaf-20
50/Qaf-20: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.
Dengar Quran: 50/Qaf-21
50/Qaf-21: Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
Dengar Quran: 50/Qaf-22
50/Qaf-22: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
Dengar Quran: 50/Qaf-23
50/Qaf-23: Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku".
Dengar Quran: 50/Qaf-24
50/Qaf-24: Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala,
Dengar Quran: 50/Qaf-25
50/Qaf-25: yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu,
Dengar Quran: 50/Qaf-26
50/Qaf-26: yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat".
Dengar Quran: 50/Qaf-27
50/Qaf-27: Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh".
Dengar Quran: 50/Qaf-28
50/Qaf-28: Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu".
Dengar Quran: 50/Qaf-29
50/Qaf-29: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku
Dengar Quran: 50/Qaf-30
50/Qaf-30: (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih ada tambahan?"
Dengar Quran: 50/Qaf-31
50/Qaf-31: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka).
Dengar Quran: 50/Qaf-32
50/Qaf-32: Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya)
Dengar Quran: 50/Qaf-33
50/Qaf-33: (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat,
Dengar Quran: 50/Qaf-34
50/Qaf-34: masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
Dengar Quran: 50/Qaf-35
50/Qaf-35: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: