Al-Ahqaf 6-14, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-503)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-503
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ahqaf: 46/Al-Ahqaf-6, 46/Al-Ahqaf-7, 46/Al-Ahqaf-8, 46/Al-Ahqaf-9, 46/Al-Ahqaf-10, 46/Al-Ahqaf-11, 46/Al-Ahqaf-12, 46/Al-Ahqaf-13, 46/Al-Ahqaf-14, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-503, Al-Ahqaf 6-14
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-6
46/Al-Ahqaf-6: Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-7
46/Al-Ahqaf-7: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini adalah sihir yang nyata".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-8
46/Al-Ahqaf-8: Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Quran)". Katakanlah: "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Quran itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-9
46/Al-Ahqaf-9: Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-10
46/Al-Ahqaf-10: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al Quran lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-11
46/Al-Ahqaf-11: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Kalau sekiranya di (Al Quran) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: "Ini adalah dusta yang lama".
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-12
46/Al-Ahqaf-12: Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-13
46/Al-Ahqaf-13: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.
Dengar Quran: 46/Al-Ahqaf-14
46/Al-Ahqaf-14: Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: