AHKÂF 6-14, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-503)

AHKÂF: 46/AHKÂF-6, 46/AHKÂF-7, 46/AHKÂF-8, 46/AHKÂF-9, 46/AHKÂF-10, 46/AHKÂF-11, 46/AHKÂF-12, 46/AHKÂF-13, 46/AHKÂF-14, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-503, AHKÂF 6-14
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-6
46/AHKÂF-6: İnsanlar haşrolundukları (biraraya getirildikleri) zaman (putlar) onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkâr ettiler (kabul etmediler).
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-7
46/AHKÂF-7: Ve onlara âyetlerimiz beyan edilerek (açıklanarak) okunduğu zaman kâfirler, (âyetlerimiz) onlara gelince, hak (âyetlerimiz) için: “Bu, apaçık bir sihirdir.” dediler.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-8
46/AHKÂF-8: Yoksa “Onu uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uyduruyorsam, o taktirde Allah’tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, O’nun (Kur’ân) hakkında daldığınız şeyleri (yaptığınız iftiraları) en iyi bilir. Benimle sizin aranızda O’na (Kur’ân-ı Kerim’e) şahit olarak O (Allah) yeter. Ve O; Gafur’dur, Rahîm’dir.”
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-9
46/AHKÂF-9: “Ben diğer resûllerden farklı bir (bidat) ortaya çıkarmış değilim.” de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tâbî olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-10
46/AHKÂF-10: De ki: “Gördünüz mü? Ya o Kur’ân, Allah’ın katından ise ve siz O’nu inkâr ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit O’nun misline şahit olduysa, böylece îmân ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız? Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.”
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-11
46/AHKÂF-11: İnkâr edenler, âmenû olanlara: “Eğer O hayırlı olsaydı, O’na (saygıda, îmânda) bizi geçemezlerdi.” dediler. O’nunla (Kur’ân’la) hidayete eremeyince o zaman “Bu, eski bir yalandır.” diyecekler.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-12
46/AHKÂF-12: Ve O’ndan (Kur’ân’dan) önce îmâm ve rahmet olarak Hz. Musa’nın kitabı (Tevrat) vardır. Bu, Arap lisanı ile (Hz. Musa’nın kitabını) tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-13
46/AHKÂF-13: Muhakkak ki onlar “Rabbimiz Allah’tır.” dediler. Sonra onlar (Allah’a) istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-14
46/AHKÂF-14: İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedî kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı (mükâfatı) olarak.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: