MUHAMMED 20-29, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-509)

MUHAMMED: 47/MUHAMMED-20, 47/MUHAMMED-21, 47/MUHAMMED-22, 47/MUHAMMED-23, 47/MUHAMMED-24, 47/MUHAMMED-25, 47/MUHAMMED-26, 47/MUHAMMED-27, 47/MUHAMMED-28, 47/MUHAMMED-29, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-509, MUHAMMED 20-29
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-20
47/MUHAMMED-20: Ve âmenû olanlar: “(Savaşı emreden) bir sure indirilmeli değil miydi?” derler. Sonra da muhkem (hükmü açık ve kesin) bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa (bahsediliyorsa), kalplerinde hastalık olanların, üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi (en uygun) olan odur ki…
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-21
47/MUHAMMED-21: İtaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah’a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-22
47/MUHAMMED-22: Yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi öldürmeniz mi, yoksa sizden beklenen bu mu olmalıydı?
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-23
47/MUHAMMED-23: İşte onlar, Allah’ın kendilerine lânet ettikleridir. Bu sebeple onların (nefslerinin) işitme hassalarını sağır ve görme hassalarını kör yaptı.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-24
47/MUHAMMED-24: Hâlâ Kur’ân’ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-25
47/MUHAMMED-25: Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten (açıkça belli olduktan) sonra arkalarına geri dönenleri şeytan (küfre) ulaştırdı. Ve onları (kötü) emellere yöneltti.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-26
47/MUHAMMED-26: İşte bu (düşmanların), Allah’ın indirdiği şeyi kerih görenlere: “Size bazı işlerde itaat edeceğiz.” demeleri sebebiyledir. Ve Allah, onların sırlarını bilir.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-27
47/MUHAMMED-27: Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak?
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-28
47/MUHAMMED-28: İşte bu, onların, Allah’ı öfkelendiren şeylere tâbî olmaları ve O’nun (Allah’ın) rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-29
47/MUHAMMED-29: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın, onların (gizli) kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: