MUHAMMED 30-38, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-510)

MUHAMMED: 47/MUHAMMED-30, 47/MUHAMMED-31, 47/MUHAMMED-32, 47/MUHAMMED-33, 47/MUHAMMED-34, 47/MUHAMMED-35, 47/MUHAMMED-36, 47/MUHAMMED-37, 47/MUHAMMED-38, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-510, MUHAMMED 30-38
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-30
47/MUHAMMED-30: Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-31
47/MUHAMMED-31: Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler Bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-32
47/MUHAMMED-32: Muhakkak ki inkâr edenler, Allah’ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra resûle muhalefet edenler, onlar Allah’a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve (Allah) onların amellerini heba edecek.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-33
47/MUHAMMED-33: Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Allah’a itaat edin. Ve resûle itaat edin. Ve amellerinizi bâtıl etmeyin.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-34
47/MUHAMMED-34: Muhakkak ki inkâr edenleri ve Allah’ın yolundan men edenleri, sonra da kâfir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez (onların günahlarını sevaba çevirmez).
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-35
47/MUHAMMED-35: Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve (onları) sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber. Ve sizin amellerinizi asla eksiltmez.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-36
47/MUHAMMED-36: Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer âmenû olursanız ve takva sahibi olursanız (Allah’a ulaşmayı dilerseniz) size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-37
47/MUHAMMED-37: Eğer sizden onu (mallarınızı) istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve (bu) sizin hasetinizi açığa çıkarır.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-38
47/MUHAMMED-38: İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infâk etmeye davet edilirsiniz, buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o taktirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah Gani’dir (zengindir). Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz (haktan) dönerseniz, (sizi) sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi (cimri) olmazlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: