FETİH 16-23, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-513)

FETİH: 48/FETİH-16, 48/FETİH-17, 48/FETİH-18, 48/FETİH-19, 48/FETİH-20, 48/FETİH-21, 48/FETİH-22, 48/FETİH-23, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-513, FETİH 16-23
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 48/FETİH-16
48/FETİH-16: Bedevî Araplar’dan (savaştan) geride kalanlara de ki: “Şiddetli (kuvvetli) çarpışan bir kavime karşı (savaşmaya) çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer (Allah’a) itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elîm bir azapla azap eder.”
Kur'an Dinle: 48/FETİH-17
48/FETİH-17: Âmâlara, topallara ve hastalara bir güçlük (vebal) yoktur. Kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim (yüz çevirir) dönerse, ona elîm azapla azap eder.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-18
48/FETİH-18: Andolsun ki, o ağacın altında sana tâbî oldukları zaman Allah, mü’minlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekînet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-19
48/FETİH-19: Ve pekçok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-20
48/FETİH-20: Allah size, alacağınız pekçok ganimet vaadetti. Böylece bu (konuda) sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve mü'minlere âyet olsun ve sizi Sıratı Mustakîm'e ulaştırsın diye.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-21
48/FETİH-21: Ve henüz ulaşamadığınız, Allah’ın kuşatmış olduğu diğer (ganimetler) var. Ve Allah, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-22
48/FETİH-22: Ve eğer kâfirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi (kaçarlardı). Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı.
Kur'an Dinle: 48/FETİH-23
48/FETİH-23: Daha önceden beri devam eden, Allah’ın sünneti budur. Ve Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: