KAF 1-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-518)

KAF: 50/KAF-1, 50/KAF-2, 50/KAF-3, 50/KAF-4, 50/KAF-5, 50/KAF-6, 50/KAF-7, 50/KAF-8, 50/KAF-9, 50/KAF-10, 50/KAF-11, 50/KAF-12, 50/KAF-13, 50/KAF-14, 50/KAF-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-518, KAF 1-15
direction_left
direction_right

KAF

Kur'an Dinle: 50/KAF-1
50/KAF-1: Kâf. Mecîd (şerefli) Kur’ân’a andolsun.
Kur'an Dinle: 50/KAF-2
50/KAF-2: Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kâfirler: “Bu şaşılacak bir şey.” dediler.
Kur'an Dinle: 50/KAF-3
50/KAF-3: “Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltileceğiz)?” İşte bu, uzak (gerçekleşmesi mümkün olmayan) bir dönüştür.
Kur'an Dinle: 50/KAF-4
50/KAF-4: Arzın (toprağın) onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda (illiyyine ve siccîne yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları) muhafaza eden bir kitap vardır.
Kur'an Dinle: 50/KAF-5
50/KAF-5: Hayır (öyle değil), onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar, karışık bir emr (problem) içindeler.
Kur'an Dinle: 50/KAF-6
50/KAF-6: Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur.
Kur'an Dinle: 50/KAF-7
50/KAF-7: Ve arz; onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık (yerleştirdik). Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik.
Kur'an Dinle: 50/KAF-8
50/KAF-8: Münib olan (Allah’a yönelen: Allah’a ulaşmayı dileyen) bütün kullarına basiret olsun (onların kalp gözleri açılsın) ve (çok) zikretsinler (daimî zikre ulaşsınlar) diye.
Kur'an Dinle: 50/KAF-9
50/KAF-9: Ve gökten mübarek (bereketli) su (yağmur) indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik.
Kur'an Dinle: 50/KAF-10
50/KAF-10: Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları (yetiştirdik).
Kur'an Dinle: 50/KAF-11
50/KAF-11: Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. (Ölümden sonra topraktan) Çıkış (diriliş), işte bunun gibidir.
Kur'an Dinle: 50/KAF-12
50/KAF-12: Onlardan evvel Hz. Nuh’un kavmi, Ress’in halkı ve Semûd halkı da (resûllerini) yalanladı.
Kur'an Dinle: 50/KAF-13
50/KAF-13: Ve Ad (kavmi), Firavun ve Lut (A.S)’ın kardeşleri de.
Kur'an Dinle: 50/KAF-14
50/KAF-14: Ve Eyke halkı ve Tubb kavmi, hepsi resûllerini yalanladı. Böylece vaadim (cezam) hak oldu (Allah’ın vaadi yerine geldi).
Kur'an Dinle: 50/KAF-15
50/KAF-15: Yoksa Biz, ilk yaratışta aciz miydik? Hayır (öyle değil), onlar (ölümden sonra) yeniden yaratılıştan şüphe içindeler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: