MUTAFFİFÎN Suresi, 83-MUTAFFİFÎN Suresi (Kur'an: Sure-83-Kandıranlar)

83/MUTAFFİFÎN-1: Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne). , 83/MUTAFFİFÎN-2: Ellezîne izâktâlû alân nâsi yestevfûn(yestevfûne)., 83/MUTAFFİFÎN-3: Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

MUTAFFİFÎN Suresi, 83-MUTAFFİFÎN Suresi (Kur'an: Sure-83-Kandıranlar)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-1
83/MUTAFFİFÎN-1: Eksik ölçenlerin (ve eksik tartanların) vay haline.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-2
83/MUTAFFİFÎN-2: Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-3
83/MUTAFFİFÎN-3: Ve onlara (insanlara) satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler (eksik tartarlar).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-4
83/MUTAFFİFÎN-4: İşte onlar beas edileceklerini (diriltileceklerini) zannetmiyorlar (bilmiyorlar) mı?
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-5
83/MUTAFFİFÎN-5: Azîm gün için.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-6
83/MUTAFFİFÎN-6: Âlemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği (kalkacağı) gün.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-7
83/MUTAFFİFÎN-7: Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-8
83/MUTAFFİFÎN-8: Ve siccînin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-9
83/MUTAFFİFÎN-9: (O), rakamlandırılmış (kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-10
83/MUTAFFİFÎN-10: İzin günü, yalanlayanların vay haline.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-11
83/MUTAFFİFÎN-11: Onlar ki dîn gününü yalanlıyorlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-12
83/MUTAFFİFÎN-12: Ve onu (dîn gününü), haddi aşan asi günahkârların hepsi hariç, kimse yalanlamaz.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-13
83/MUTAFFİFÎN-13: Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “Evvelkilerin masalları.” dedi.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-14
83/MUTAFFİFÎN-14: Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-15
83/MUTAFFİFÎN-15: Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-16
83/MUTAFFİFÎN-16: Sonra, muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-17
83/MUTAFFİFÎN-17: Sonra onlara: “Bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.” denilir.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-18
83/MUTAFFİFÎN-18: Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-19
83/MUTAFFİFÎN-19: Ve illiyyin’in ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-20
83/MUTAFFİFÎN-20: (O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-21
83/MUTAFFİFÎN-21: Ona, mukarrebin (yakın olan melekler) şahit olurlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-22
83/MUTAFFİFÎN-22: Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-23
83/MUTAFFİFÎN-23: Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-24
83/MUTAFFİFÎN-24: Sen, ni’metin pırıltısını (sevincini), onların yüzlerinde görüp anlarsın.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-25
83/MUTAFFİFÎN-25: Onlara, mühürlenmiş (sadece kendilerinin açacağı) halis şaraptan sunulur (içirilir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-26
83/MUTAFFİFÎN-26: Onun (o şarabın) sonu misktir (şahane misk kokusudur). Ve yarışanlar, artık bunda (bunun için) yarışsınlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-27
83/MUTAFFİFÎN-27: Onun mizacı (muhtevası) tesnîmdendir.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-28
83/MUTAFFİFÎN-28: O bir pınardır ki ondan, mukarrebin (Rabbine yakın) olanlar içer.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-29
83/MUTAFFİFÎN-29: Muhakkak ki suçlu olanlar (günahkârlar), âmenû olanlara gülüyorlardı.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-30
83/MUTAFFİFÎN-30: Ve onların (âmenû olanların) yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-31
83/MUTAFFİFÎN-31: Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-32
83/MUTAFFİFÎN-32: Ve onları gördükleri zaman: “Muhakkak ki onlar gerçekten dalâlette olanlardır.” dediler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-33
83/MUTAFFİFÎN-33: Ve onlar, onların (âmenû olanların) üzerine gözetici olarak gönderilmediler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-34
83/MUTAFFİFÎN-34: Artık bugün âmenû olanlar, kâfirlere gülüyorlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-35
83/MUTAFFİFÎN-35: Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-36
83/MUTAFFİFÎN-36: Kâfirler yapmış oldukları şeyler (sebebiyle) cezalarını buldular mı?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: