TEKVÎR Suresi, 81-TEKVÎR Suresi (Kur'an: Sure-81-Dolama)

81/TEKVÎR-1: İzâş şemsu kuvvirat., 81/TEKVÎR-2: Ve izân nucûmunkederat., 81/TEKVÎR-3: Ve izâl cibâlu suyyirat.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

TEKVÎR Suresi, 81-TEKVÎR Suresi (Kur'an: Sure-81-Dolama)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-1
81/TEKVÎR-1: Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-2
81/TEKVÎR-2: Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-3
81/TEKVÎR-3: Ve dağlar yürütüldüğü zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-4
81/TEKVÎR-4: Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-5
81/TEKVÎR-5: Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-6
81/TEKVÎR-6: Ve denizler ateşlendiği zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-7
81/TEKVÎR-7: Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-8
81/TEKVÎR-8: Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-9
81/TEKVÎR-9: Hangi günah sebebi ile öldürüldü?
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-10
81/TEKVÎR-10: Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-11
81/TEKVÎR-11: Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-12
81/TEKVÎR-12: Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-13
81/TEKVÎR-13: Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-14
81/TEKVÎR-14: Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-15
81/TEKVÎR-15: Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-16
81/TEKVÎR-16: Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-17
81/TEKVÎR-17: Ve kararmaya başladığı an geceye.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-18
81/TEKVÎR-18: Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-19
81/TEKVÎR-19: Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-20
81/TEKVÎR-20: Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-21
81/TEKVÎR-21: O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-22
81/TEKVÎR-22: Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-23
81/TEKVÎR-23: Ve andolsun (resûl), O’nu (Cebrail A.S’ı) ufukta apaçık gördü.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-24
81/TEKVÎR-24: Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-25
81/TEKVÎR-25: Ve O (Kur’ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-26
81/TEKVÎR-26: Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-27
81/TEKVÎR-27: O sadece âlemler için bir zikirdir.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-28
81/TEKVÎR-28: O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah’a yönelmek) isteyen kimse içindir.
Kur'an Dinle: 81/TEKVÎR-29
81/TEKVÎR-29: Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: