ALAK Suresi, 96-ALAK Suresi (Kur'an: Sure-96-Asılıp Tutunan)

96/ALAK-1: Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka)., 96/ALAK-2: Halakal insâne min alak(alakın)., 96/ALAK-3: Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

ALAK Suresi, 96-ALAK Suresi (Kur'an: Sure-96-Asılıp Tutunan)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 96/ALAK-1
96/ALAK-1: Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-2
96/ALAK-2: İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-3
96/ALAK-3: Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-4
96/ALAK-4: Ki O, kalem ile öğretti.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-5
96/ALAK-5: İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-6
96/ALAK-6: Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-7
96/ALAK-7: Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-8
96/ALAK-8: Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-9
96/ALAK-9: Nehyedeni (men edeni) gördün mü?
Kur'an Dinle: 96/ALAK-10
96/ALAK-10: Bir kulu namaz kıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-11
96/ALAK-11: Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-12
96/ALAK-12: Veya takvayı emretti ise.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-13
96/ALAK-13: Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?
Kur'an Dinle: 96/ALAK-14
96/ALAK-14: Allah’ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?
Kur'an Dinle: 96/ALAK-15
96/ALAK-15: Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).
Kur'an Dinle: 96/ALAK-16
96/ALAK-16: Yalancı günahkâr alın.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-17
96/ALAK-17: Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-18
96/ALAK-18: Biz yakında zebanileri çağıracağız.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-19
96/ALAK-19: Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: