İNFİTÂR Suresi, 82-İNFİTÂR Suresi (Kur'an: Sure-82-Parçalanma)

82/İNFİTÂR-1: İzâs semâunfetarat., 82/İNFİTÂR-2: Ve izâl kevâkibunteserat., 82/İNFİTÂR-3: Ve izâl bihâru fuccirat.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

İNFİTÂR Suresi, 82-İNFİTÂR Suresi (Kur'an: Sure-82-Parçalanma)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-1
82/İNFİTÂR-1: Sema çatlayıp yarıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-2
82/İNFİTÂR-2: Ve yıldızlar dağıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-3
82/İNFİTÂR-3: Ve denizler kabarıp karıştığı zaman.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-4
82/İNFİTÂR-4: Ve kabirler alt üst edildiği (ölüler dışarı çıkarıldığı) zaman.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-5
82/İNFİTÂR-5: (Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-6
82/İNFİTÂR-6: Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir?
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-7
82/İNFİTÂR-7: O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-8
82/İNFİTÂR-8: Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-9
82/İNFİTÂR-9: Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-10
82/İNFİTÂR-10: Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-11
82/İNFİTÂR-11: Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-12
82/İNFİTÂR-12: Yaptığınız şeyleri bilirler.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-13
82/İNFİTÂR-13: Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-14
82/İNFİTÂR-14: Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-15
82/İNFİTÂR-15: Dîn günü ona (alevli ateşe) yaslanırlar (atılırlar).
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-16
82/İNFİTÂR-16: Ve onlar, ondan (alevli ateşten) gaib olacak (kaybolacak, yanıp bitecek) değillerdir.
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-17
82/İNFİTÂR-17: Ve dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-18
82/İNFİTÂR-18: Sonra (evet), dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 82/İNFİTÂR-19
82/İNFİTÂR-19: O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye (güç yetirmeye) malik değildir. Ve izin günü emir Allah’ındır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: