YÂSÎN Suresi, 36-YÂSÎN Suresi (Kur'an: Sure-36-Ya-Sin)

36/YÂSÎN-1: Yâ sîn., 36/YÂSÎN-2: Vel kur’ânil hakîm(hakîmi)., 36/YÂSÎN-3: İnneke leminel murselîn(murselîne).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

YÂSÎN Suresi, 36-YÂSÎN Suresi (Kur'an: Sure-36-Ya-Sin)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-1
36/YÂSÎN-1: Yâ, Sîn.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-2
36/YÂSÎN-2: Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) Kur’ân’a andolsun.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-3
36/YÂSÎN-3: Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-4
36/YÂSÎN-4: Sıratı Mustakîm üzerinde(sin).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-5
36/YÂSÎN-5: Azîz ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-6
36/YÂSÎN-6: Babaları uyarılmamış bir kavmi, uyarman içindir. Çünkü onlar gâfillerdir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-7
36/YÂSÎN-7: Andolsun ki (Allah’ın) söz(ü) onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-8
36/YÂSÎN-8: Muhakkak ki Biz, onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar (zincirler) kıldık (geçirdik). Bu sebeple onlar, başları yukarı kaldırılmış olanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-9
36/YÂSÎN-9: Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-10
36/YÂSÎN-10: Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-11
36/YÂSÎN-11: Sen sadece zikre tâbî olanı ve gaybte Rahmân’a huşû duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile (günahların sevaba çevrilmesiyle) ve "kerim ecir" ile müjdele.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-12
36/YÂSÎN-12: Muhakkak ki Biz, ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve herşeyi İmam-ı Mübin’de (apaçık bir rehber’de) saydık (tespit ettik).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-13
36/YÂSÎN-13: Ve onlara, o şehrin halkını misal ver. Onlara resûller gelmişti.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-14
36/YÂSÎN-14: Onlara iki (resûl) göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler (yalanladılar). Bunun üzerine (onları) üçüncü (resûl) ile azîz kıldık (destekledik). O zaman onlar: "Muhakkak ki biz, size gönderilmiş resûlleriz." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-15
36/YÂSÎN-15: Dediler ki: "Siz, bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahmân bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-16
36/YÂSÎN-16: (Resûller) dediler ki: "Bizim, gerçekten size gönderilmiş resûller olduğumuzu Rabbimiz biliyor."
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-17
36/YÂSÎN-17: Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden (bildirmekten) başka bir şey (sorumluluk) yoktur.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-18
36/YÂSÎN-18: "Muhakkak ki biz, sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz (son vermezseniz), sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elîm bir azap dokunacak." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-19
36/YÂSÎN-19: "Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir (kendinizdendir). Size zikir hatırlatılınca mı (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır, siz müsrif (haddi aşan) bir kavimsiniz." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-20
36/YÂSÎN-20: Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim, (size) gönderilmiş olan resûllere tâbî olun!" dedi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-21
36/YÂSÎN-21: (Tebliğlerine karşılık) sizden ücret istemeyen (bu) kişilere tâbî olun. Ve onlar, mehdilerdir (hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-22
36/YÂSÎN-22: Ve ben, niçin beni Yaratan’a kul olmayayım ki; siz, O’na döndürüleceksiniz.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-23
36/YÂSÎN-23: Ben, O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir (şey) fayda vermez (sağlamaz). Ve onlar beni kurtaramazlar.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-24
36/YÂSÎN-24: Eğer öyle olsaydı (putlara tapsaydım) muhakkak ki ben, mutlaka apaçık dalâlette olurdum.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-25
36/YÂSÎN-25: Muhakkak ki ben, sizin Rabbinize îmân ettim. Öyleyse beni işitin.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-26
36/YÂSÎN-26: (Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-27
36/YÂSÎN-27: Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-28
36/YÂSÎN-28: Ve onun arkasından, onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-29
36/YÂSÎN-29: (Onların cezası) sadece bir sayha (şiddetli ses dalgası) oldu. O zaman onlar sönenler oldular.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-30
36/YÂSÎN-30: O kullara yazıklar olsun! Onlara hiçbir resûl gelmedi ki, onunla alay etmiş olmasınlar (hepsiyle alay ettiler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-31
36/YÂSÎN-31: Ondan önceki nice nesillerden (kimleri) helâk ettiğimizi, onların (helâk edilenlerin) kendilerine dönmediklerini görmediler mi?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-32
36/YÂSÎN-32: Ve ancak herkes toplandığı zaman (onlar da) huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-33
36/YÂSÎN-33: Ve ölü toprak onlara bir âyettir (mucizedir). Onu dirilttik ve ondan habbeler (taneler) çıkarttık. Böylece ondan yerler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-34
36/YÂSÎN-34: Ve orada, hurma ve üzüm bahçeleri kıldık (yaptık). Ve orada, pınarlar fışkırttık.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-35
36/YÂSÎN-35: Onun ürünlerinden (meyvelerinden) ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hâlâ şükretmezler mi?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-36
36/YÂSÎN-36: Arzın yetiştirdiği herşeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler (eşler) yaratan, O (Allah), Sübhan’dır (herşeyden münezzeh).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-37
36/YÂSÎN-37: Ve gece onlar için bir âyettir (ibrettir). Ondan gündüzü sıyırırız (çekip alırız). O zaman onlar karanlıkta kalanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-38
36/YÂSÎN-38: Ve Güneş, onun için istikrarlı kılınan (yörüngesinde) akar gider. İşte bu azîz ve alîm olan (en iyi bilen) Allah’ın takdiridir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-39
36/YÂSÎN-39: Ve Ay, kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil (bedir şeklinden hilâl) haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-40
36/YÂSÎN-40: Güneş’in Ay’a yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler (seyrederler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-41
36/YÂSÎN-41: Ve onların zürriyetlerini (nesillerini) dolu gemilerde taşımamız onlar için bir âyettir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-42
36/YÂSÎN-42: Ve onlar için, onun gibi (gemiler gibi) binecekleri şeyler yarattık.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-43
36/YÂSÎN-43: Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-44
36/YÂSÎN-44: Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları (faydalanmaları) hariç.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-45
36/YÂSÎN-45: Ve onlara: "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz." denilmişti.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-46
36/YÂSÎN-46: Ve Rab’lerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki, ondan yüz çevirenler olmasınlar.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-47
36/YÂSÎN-47: Ve onlara "Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infâk edin (verin)." denildiği zaman kâfirler, âmenû olanlara: "Allah’ın dileseydi, doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalâlet içindesiniz." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-48
36/YÂSÎN-48: "Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman?" derler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-49
36/YÂSÎN-49: Onlar tartışırken, onları alacak (yakalayacak) olan tek bir sayhadan (şiddetli ses dalgasından) başka bir şey gözlemiyorlar (beklemiyorlar).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-50
36/YÂSÎN-50: Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez. Ve ailelerine dönemezler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-51
36/YÂSÎN-51: Ve sur’a üfürülmüştür. İşte o zaman onlar, mezarlarından Rab’lerine koşarlar (uçarlar, yükselirler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-52
36/YÂSÎN-52: "Eyvahlar olsun bize, mezarlarımızdan bizi kim beas etti (kaldırdı)? Bu, Rahmân’ın vaadettiği şeydir. Ve resûller doğru söylemişler." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-53
36/YÂSÎN-53: Sadece tek bir sayha (şiddetli ses dalgası)! İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-54
36/YÂSÎN-54: İşte o gün (hiç)bir kimseye, (hiç)bir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-55
36/YÂSÎN-55: Muhakkak ki cennet ehli, o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-56
36/YÂSÎN-56: Onlar ve eşleri, gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-57
36/YÂSÎN-57: Orada onlar için meyveler ve istedikleri (her)şey vardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-58
36/YÂSÎN-58: Rahîm olan Rab’ten "selâm" sözü (vardır).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-59
36/YÂSÎN-59: Ve ey mücrimler (suçlular)! Bugün ayrılın (bir kenara çekilin).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-60
36/YÂSÎN-60: Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-61
36/YÂSÎN-61: Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-62
36/YÂSÎN-62: Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-63
36/YÂSÎN-63: Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-64
36/YÂSÎN-64: İnkâr etmeniz sebebiyle bugün ona (cehenneme) yaslanın (girin).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-65
36/YÂSÎN-65: Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını (yaptıklarını) Bize, onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-66
36/YÂSÎN-66: Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik (kör ederdik). O zaman yolda (sağa sola) koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-67
36/YÂSÎN-67: Ve eğer dileseydik, elbette onları mekânlarında (bulundukları yerde) değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-68
36/YÂSÎN-68: Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz (kuvvetini gideririz). Hâlâ akıl etmezler mi?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-69
36/YÂSÎN-69: Ve Biz, O’na (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Ve (bu), O’na yakışmaz. O (O’na indirilen), sadece zikir ve apaçık Kur’ân’dır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-70
36/YÂSÎN-70: (Kur’ân’ın indirilmesi), hayy olanları inzar etmek (uyarmak) ve (azap) sözünün kâfirlerin üzerine hak olması içindir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-71
36/YÂSÎN-71: Ellerimizle (kudretimizle) yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halkettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara (hayvanlara) malik olurlar.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-72
36/YÂSÎN-72: Ve Biz onları (hayvanları), onlara zelil (itaatkâr) yaptık. Böylece onlardan, kendilerinin binekleri oldu (onlara binerler) ve onlardan (etlerinden) yerler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-73
36/YÂSÎN-73: Ve onlarda, kendileri için (birçok) menfaatler (yararlar) ve içecek şeyler (süt) vardır. Hâlâ şükretmezler mi?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-74
36/YÂSÎN-74: Ve yardım olunacaklarını ümit ederek, Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-75
36/YÂSÎN-75: (O ilâhlar), onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri, onlar (o ilâhlar) için, (onlara yardıma) hazır askerlerdir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-76
36/YÂSÎN-76: Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki Biz, sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-77
36/YÂSÎN-77: İnsan, onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da Bize (karşı) apaçık hasım (düşman) oldu.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-78
36/YÂSÎN-78: Ve kendi yaratılışını unutup Bize misal getirdi: "Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek?" dedi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-79
36/YÂSÎN-79: De ki: "Onu ilk defa inşa eden (Yaratan), ona hayat verecek. Ve O, bütün yaratışları En İyi Bilen’dir."
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-80
36/YÂSÎN-80: Yeşil ağaçtan sizin için ateş (oksijen) kılan (çıkaran), O’dur. Böylece siz, ondan yakarsınız.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-81
36/YÂSÎN-81: Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kaadir değil midir? Evet O, (yegâne) Yaratıcı ve En İyi Bilen’dir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-82
36/YÂSÎN-82: O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-83
36/YÂSÎN-83: İşte O, Sübhan’dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: