Йа Син, Сура Йа Син (Коран: Сура 36-Йа Син)

36/Йа Син-1: Йа син., 36/Йа Син-2: Уeл кур’анил хaким(хaкими)., 36/Йа Син-3: Иннeкe лeминeл мурсeлин(мурсeлинe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Йа Син, Сура Йа Син (Коран: Сура 36-Йа Син)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 36/Йа Син-1
36/Йа Син-1: Йа. Син.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-2
36/Йа Син-2: Кълна се в мъдрия Коран!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-3
36/Йа Син-3: Ти наистина си от изпратените пратеници.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-4
36/Йа Син-4: Върху правия път (си).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-5
36/Йа Син-5: Низпослан от Всемогъщия и Милосърдния Аллах.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-6
36/Йа Син-6: За да предупредиш народ, чиито бащи не са предупредени, защото са нехайни.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-7
36/Йа Син-7: Кълна се, че се сбъдна словото (на Аллах) за повечето от тях. Вече- те няма да са вярващи (не желаят Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-8
36/Йа Син-8: И наистина Ние им сложихме на вратовете окови до ченето им, и затова те са с вдигнати глави.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-9
36/Йа Син-9: И слагайки пред и зад тях - огради ги затулихме, и вече не виждат.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-10
36/Йа Син-10: И е все едно дали ги предупреждаваш или не. Вече- те нещ да повярват (не искат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-11
36/Йа Син-11: Ти можеш да предупредиш само онзи, който следва напомнянето и чуства трепет (вълнение) към Всемилостивия в отвъдното. Тогава благовествай го с опрощение (превръщане на греховете му в добрини) и с щедра награда!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-12
36/Йа Син-12: И наистина Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили и техните творби, и преброихме (отбелязваме) всичко в ясна книга.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-13
36/Йа Син-13: И дай им пример с жителите на онова селище. При тях бяха дошли пратеници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-14
36/Йа Син-14: Бяхме им изпратили двама (пратеници), но и двамата ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети (пратеник) и тогава рекоха: “Наистина ние сме изпратени за вас.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-15
36/Йа Син-15: И рекоха те: “Вие сте само хора като нас. И Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-16
36/Йа Син-16: Рекоха (пратениците): “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени за вас.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-17
36/Йа Син-17: И върху нас освен ясното послание (съобщаване) няма друго нещо (отговорност)”.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-18
36/Йа Син-18: И рекоха: “Наистина получихме злочестие от вас. И ако наистина не престанете (не спрете), ще ви пребием с камъни и наистина ще ви сполети болезнено мъчение от нас.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-19
36/Йа Син-19: Рекоха (пратениците): “Злочестието ви е (от самите) вас. И когато ви се спомене прославяне (ли е злочестие) ? Вие сте престъпващи хора.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-20
36/Йа Син-20: И се стече мъж от другия край на града. И рече: “О, народе мой, последвайте изпратените (за вас) пратеници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-21
36/Йа Син-21: Последвайте ги тези, които не търсят отплата от вас. И те са напътващите към Аллах (достигнали и помагащи за доближаване към Аллах)!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-22
36/Йа Син-22: И аз, защо да не стана раб на Онзи, Който ме е сътворил? И вие при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-23
36/Йа Син-23: Нима ми трябват други богове, освен Него? И Ако Всемилостивия ми пожелае беда, тяхното застъпничество не ще ме избави (спаси) с нищо. И те не могат да ме спасят.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-24
36/Йа Син-24: Ако беше така (ако вярвах в идоли) тогава наистина аз щях да съм в явна заблуда.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-25
36/Йа Син-25: И наистина аз повярвах във вашия Господ. Чуйте ме тогава.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-26
36/Йа Син-26: (На него) му се каза: “Влез в Рая!” И рече той: “Ах, само да знаеше моят народ”.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-27
36/Йа Син-27: Как заради това, ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените (само да знаеха).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-28
36/Йа Син-28: И не изпратихме след него, срещу народа му войски от небето.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-29
36/Йа Син-29: (Тяхното наказание) бе само един Вик (мощна звукова вълна). И тогава те бяха изгаснали!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-30
36/Йа Син-30: И, горко на тези раби! И нито един пратеник дошъл при тях, не бе оставен без да се подиграе с него (със всички пратеници се подиграха).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-31
36/Йа Син-31: Нима не виждат колко поколения преди тях погубихме и как те (погубените) не се завърнаха при тях.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-32
36/Йа Син-32: И когато всички бъдат събрани при Нас (и те) ще бъдат доведени.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-33
36/Йа Син-33: И мъртвата земя е едно знамение (чудо) за тях. Ние я съживихме и извадихме от нея зърна. И така те от това ядат.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-34
36/Йа Син-34: И направихме (изградихме) там градини с фурми и грозде, и накарахме да бликнат извори.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-35
36/Йа Син-35: За да ядат от техните продукти (плодове) и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат още признателни?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-36
36/Йа Син-36: Пречист е Той (Аллах), който сътвори по двойки всичко от онова, което земята отглежда, и от техните души, и от онова, което още не знаят!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-37
36/Йа Син-37: И нощта е едно знамение (поука) за тях. Отделяме (взимаме) от нея деня. Тогава те остават в тъмното!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-38
36/Йа Син-38: И слънцето, плавно върви към своето местопребивание (орбита). Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия Аллах.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-39
36/Йа Син-39: И луната, отредихме и фази, докато заприлича на изсъхнала клонка фурма (от пълнолуние до полумесец).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-40
36/Йа Син-40: И не е възможно слънцето да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. И всички по своята орбита плават.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-41
36/Йа Син-41: И знамение за тях е още, че пренасяме (поколенията им) в натоварени кораби.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-42
36/Йа Син-42: И за тях създадохме негови подобия (като кораби), на които се возят.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-43
36/Йа Син-43: И ако пожелаем, можем да ги издавим и тогава не ще имат избавител, нито могат да бъдат спасени.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-44
36/Йа Син-44: Освен по милост от Нас и наслада за определено време.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-45
36/Йа Син-45: И им бе казано: “Бойте се от онова, което е преди вас и от онова, което е зад вас, надявайки се да бъдете помилвани!”.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-46
36/Йа Син-46: И щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те винаги обръщат гръб
Слушайте Коран: 36/Йа Син-47
36/Йа Син-47: И когато им се каже: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Ние ли да храним онзи, когото, ако Аллах бе пожелае, би го нахранил? Вие сте само в една явна заблуда.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-48
36/Йа Син-48: И казват: “Ако говорите истината, тогава кога ще се сбъдне това обещание?”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-49
36/Йа Син-49: И както спорят помежду си, очаква ги само един Вик (мощна звукова вълна), който ще ги сграбчи.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-50
36/Йа Син-50: И не ще имат силата да завещаят и при семействата си няма да могат да се завърнат.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-51
36/Йа Син-51: И се протръби с Рога, и ето ги тогава как­ от гробовете към своя Господ се втурват (летят, издигат се).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-52
36/Йа Син-52: И казаха: “О, горко на нас! Кой ни възкреси (въздигна) от нашите гробове?” Това е, което Всемилостивия бе обещал, а пратениците говореха истината.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-53
36/Йа Син-53: Само един Вик (мощна звукова вълна) и ето тогава как- всички при Нас биват доведени.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-54
36/Йа Син-54: И в този ден никой не ще бъде угнетен с нищо, и ще ви се въздаде само онова, което сте вършили.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-55
36/Йа Син-55: И наистина Обитателите на Рая в този ден ще са заети с наслади.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-56
36/Йа Син-56: Те и съпругите им ще бъдат облегнати на престоли, които са на сянки.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-57
36/Йа Син-57: Там ще имат плодове и каквото пожелаят.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-58
36/Йа Син-58: (Ще има) “Мир!”, като слово от Милосърдния Господ.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-59
36/Йа Син-59: Отделете се (на една страна) Днес, о, престъпници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-60
36/Йа Син-60: О синове на Адам, не ми ли дадохте обет, че не ще бъдете раби на сатаната? Наистина той (станата) е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-61
36/Йа Син-61: И Аз, не бях ли (взел обещание) от вас да бъдете Мои раби? Това е (да сте на) правият път.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-62
36/Йа Син-62: И заблуди той много сред вас. Не проумявате ли още?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-63
36/Йа Син-63: Ето това е Адът, който ви бе обещан.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-64
36/Йа Син-64: И облегнете се (влезте) днес в него (Ада), затова че бяхте неверници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-65
36/Йа Син-65: Днес запечатваме устите им и Ни говорят ръцете им, и ни свидетелстват краката им какво са придобили.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-66
36/Йа Син-66: И ако пожелаехме, бихме ги ослепили и щяха да побегнат (наляво надясно) по пътя. Как тогава биха виждали?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-67
36/Йа Син-67: И ако пожелаехме, щяхме да ги променим на местата им (където се намират) и тогава нямаше да могат нито да напреднат, нито да се върнат назад.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-68
36/Йа Син-68: И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа наобратно (намаляме силата му). Нима още не проумявате?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-69
36/Йа Син-69: И Ние (Пророка) не го научихме на поезия, нито това му подобава. Това (което му е ниспослано) е само явно напомняне и ясен Коран.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-70
36/Йа Син-70: (Низпослването на Корана) е за да предупреди живите и за да се сбъдне Словото (за мъчение) спрямо неверниците.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-71
36/Йа Син-71: Нима не виждат как Ние сътворихме добитъка измежду всичко за тях, и те така стават негови (на добитъка) владетели?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-72
36/Йа Син-72: И им ги подчинихме (добитъка), и така- от тях някои са им са за яздене и за ядене.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-73
36/Йа Син-73: И във тях за ползване има и други облаги, и за пиене неща (мляко). Не ще ли бъдат признателни вече?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-74
36/Йа Син-74: И вместо Аллах приеха други богове, надявайки се да им се помогне.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-75
36/Йа Син-75: (А те) не могат да им помогнат и те самите са готови войници (за помощ) на тях (за идолите си).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-76
36/Йа Син-76: И вече да не те наскърбяват словата им! Ние наистина най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-77
36/Йа Син-77: И не вижда ли човекът, как Ние го сътворихме от частица сперма? И после стана- явен Наш противник.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-78
36/Йа Син-78: И даде той пример на Нас, забравяйки своето сътворяване, и казва: “Кой ще съживи костите ни, след като изгният и се разпръснат?”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-79
36/Йа Син-79: Кажи им: “Ще ги съживи Онзи (Създателя), Който ги сътвори първия път. И Той знае най-добре как всичко се сътворява.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-80
36/Йа Син-80: И Той е Онзи, Който стори (извади) за вас огъня (кислород) от зеленото дърво и ето ви - от него палите.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-81
36/Йа Син-81: И нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори още едно подобие на това? Да! Той е Всетворящия и Всезнаещия.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-82
36/Йа Син-82: И Той (Аллах), когато пожелае нещо, е достатъчно само да му каже: “Бъди!” И то веднага става.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-83
36/Йа Син-83: И Той е Пречист и в Неговите Ръце е владението на всяко нещо и при Него ще бъдете върнати!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: