Йа Син-52, Сура 36-Йа Син (Йа Син) стих-52

36/Йа Син-52: И казаха: “О, горко на нас! Кой ни възкреси (въздигна) от нашите гробове?” Това е, което Всемилостивия бе обещал, а пратениците говореха истината.” (българската транслитерация: Калю я уeйлeна мeн бeaсeна мин мeркaдина, хаза ма уaaдeр рaхманууe сaдaкaл мурсeлун(мурсeлунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Йа Син-52
Сура 36-Йа Син (Йа Син) стих-52

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
българската транслитерация: Калю я уeйлeна мeн бeaсeна мин мeркaдина, хаза ма уaaдeр рaхманууe сaдaкaл мурсeлун(мурсeлунe).
И казаха: “О, горко на нас! Кой ни възкреси (въздигна) от нашите гробове?” Това е, което Всемилостивия бе обещал, а пратениците говореха истината.”Йа Син: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: