Сад 43-61, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-456)

Сад: 38/Сад-43, 38/Сад-44, 38/Сад-45, 38/Сад-46, 38/Сад-47, 38/Сад-48, 38/Сад-49, 38/Сад-50, 38/Сад-51, 38/Сад-52, 38/Сад-53, 38/Сад-54, 38/Сад-55, 38/Сад-56, 38/Сад-57, 38/Сад-58, 38/Сад-59, 38/Сад-60, 38/Сад-61, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-456, Сад 43-61
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 38/Сад-43
38/Сад-43: И му дарихме неговото семейство, и още толкова заедно с тях, като милост от Нас и напомняне за улул елбаб (притежателите на тайните).
Слушайте Коран: 38/Сад-44
38/Сад-44: “(О, Еюб) вземи в длан снопче сламки и удари с него, и не нарушавай клетвата си!” И наистина го намерихме търпелив. Какъв прекрасен раб! И той се бе отдал на Аллах (беше отдал духа си на Аллах приживе).
Слушайте Коран: 38/Сад-45
38/Сад-45: И спомни си за притежателите на сила и прозорливост Наши раби Ибрахим и Исхак, и Якуб.
Слушайте Коран: 38/Сад-46
38/Сад-46: И Ние ги сторихме пречистени раби, споменаващи отвъдното.
Слушайте Коран: 38/Сад-47
38/Сад-47: И наистина те са при Нас сред добрите и от избраните.
Слушайте Коран: 38/Сад-48
38/Сад-48: И спомни си също за Исмаил и Иляз, и Зюлкифли! Всички те са сред добрите.
Слушайте Коран: 38/Сад-49
38/Сад-49: Този (Коран) е едно напомняне. И наистина за притежателите на таква (богобоязън)(които се боят да неизгубят милостта на Аллах) има прекрасна обител (Ликът на Аллах).
Слушайте Коран: 38/Сад-50
38/Сад-50: И градините Адн на Рая с разтворени за тях врати.
Слушайте Коран: 38/Сад-51
38/Сад-51: Облегнати там, пожелават доста плодове и питиета.
Слушайте Коран: 38/Сад-52
38/Сад-52: И има при тях връстнички със скрити погледи (гледащи само господаря си).
Слушайте Коран: 38/Сад-53
38/Сад-53: “Ето това ви е обещано за Деня на равносметката”.
Слушайте Коран: 38/Сад-54
38/Сад-54: Това наистина е Нашата награда, няма изчерпване за нея.
Слушайте Коран: 38/Сад-55
38/Сад-55: Това е (положението на спечелилите Рая)! А за престъпилите има злощастна обител.
Слушайте Коран: 38/Сад-56
38/Сад-56: Адът, и влизат те в него. И колко лоша постеля е той!
Слушайте Коран: 38/Сад-57
38/Сад-57: Това е (положението на спечелилите Ада)! И нека вкусят врящата вода и гной!
Слушайте Коран: 38/Сад-58
38/Сад-58: И други подобни мъже и жени (мъчения по двойки) има.
Слушайте Коран: 38/Сад-59
38/Сад-59: Това е тълпа, която заедно с вас ще търпи мъчението. Няма поздрав за тях. Те ще са влизащите в Огъня.
Слушайте Коран: 38/Сад-60
38/Сад-60: И казаха : “И не, за вас няма поздрав. Вие ни навлякохте това (бяхте причина за нашето мъчение). И колко лошо е това обиталище!”
Слушайте Коран: 38/Сад-61
38/Сад-61: И казаха : “Господи наш, за онзи, който ни навлече това, Ти дай двойно мъчение!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: