ас-Саффат 103-126, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-450)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-103, 37/ас-Саффат-104, 37/ас-Саффат-105, 37/ас-Саффат-106, 37/ас-Саффат-107, 37/ас-Саффат-108, 37/ас-Саффат-109, 37/ас-Саффат-110, 37/ас-Саффат-111, 37/ас-Саффат-112, 37/ас-Саффат-113, 37/ас-Саффат-114, 37/ас-Саффат-115, 37/ас-Саффат-116, 37/ас-Саффат-117, 37/ас-Саффат-118, 37/ас-Саффат-119, 37/ас-Саффат-120, 37/ас-Саффат-121, 37/ас-Саффат-122, 37/ас-Саффат-123, 37/ас-Саффат-124, 37/ас-Саффат-125, 37/ас-Саффат-126, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-450, ас-Саффат 103-126
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-103
37/ас-Саффат-103: И така, когато и двамата се подчиниха (на Аллах), и (Ибрахим) (Авраам) го положи по лице.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-104
37/ас-Саффат-104: И го отзовахме: “О, Ибрахим (Авраам).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-105
37/ас-Саффат-105: Ти остана верен на съня си (изпълни го).” И наистина Ние така награждаваме благодетелните.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-106
37/ас-Саффат-106: Наистина това е едно явно изпитание.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-107
37/ас-Саффат-107: И така му дадохме в замяна (на сина му) голямо жертвено животно (курбан).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-108
37/ас-Саффат-108: И така сред сетните оставихме за него (почитен спомен).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-109
37/ас-Саффат-109: Да беде мир за Ибрахим (Авраам)!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-110
37/ас-Саффат-110: Ние, ето така награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-111
37/ас-Саффат-111: Наистина той бе от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечели големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-112
37/ас-Саффат-112: Ние, го зарадвахме с Исхак (Исак), който бе­ пророк и бе от праведниците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-113
37/ас-Саффат-113: На него (Ибрахим) (Авраам) и на Исхак (Исак) въздадохме благоденствие. И от техните потомци има благодетелни, и явни угнетители на душите си.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-114
37/ас-Саффат-114: И наистина въздарихме Муса (Моисей) и Харун (Арон).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-115
37/ас-Саффат-115: И спасихме и двамата, и народа им от огромна беда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-116
37/ас-Саффат-116: И им помогнахме, и така те станаха победители.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-117
37/ас-Саффат-117: И дадохме на двамата разясняваща (истината) книга.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-118
37/ас-Саффат-118: И двамата ги насочихме на правия път.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-119
37/ас-Саффат-119: И така сред сетните оставихме (достоен спомен) за тях.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-120
37/ас-Саффат-120: Да бъде мир за Муса (Моисей) и Харун (Арон)!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-121
37/ас-Саффат-121: И наистина Ние, ето така награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-122
37/ас-Саффат-122: И наистина и двамата са от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечелиха големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-123
37/ас-Саффат-123: И наистина и Иляз бе от пратениците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-124
37/ас-Саффат-124: И рече (Иляз) на своя народ: “Няма ли да станете притежатели на таква- (богобоязън) (не се ли боите да изгубите милостта на Аллах)?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-125
37/ас-Саффат-125: Нима зовете Бал (който е само един идол), а изоставяте Най-прекрасния Творец (Аллах)?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-126
37/ас-Саффат-126: Аллах, е вашия и на древните ви бащи (предци) Господар?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: