ас-Саффат 127-153, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-451)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-127, 37/ас-Саффат-128, 37/ас-Саффат-129, 37/ас-Саффат-130, 37/ас-Саффат-131, 37/ас-Саффат-132, 37/ас-Саффат-133, 37/ас-Саффат-134, 37/ас-Саффат-135, 37/ас-Саффат-136, 37/ас-Саффат-137, 37/ас-Саффат-138, 37/ас-Саффат-139, 37/ас-Саффат-140, 37/ас-Саффат-141, 37/ас-Саффат-142, 37/ас-Саффат-143, 37/ас-Саффат-144, 37/ас-Саффат-145, 37/ас-Саффат-146, 37/ас-Саффат-147, 37/ас-Саффат-148, 37/ас-Саффат-149, 37/ас-Саффат-150, 37/ас-Саффат-151, 37/ас-Саффат-152, 37/ас-Саффат-153, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-451, ас-Саффат 127-153
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-127
37/ас-Саффат-127: Но го взеха за лъжец и затова ще бъдат от онези, които са на разположение (в Ада).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-128
37/ас-Саффат-128: Освен преданите раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-129
37/ас-Саффат-129: И така сред сетните оставихме (достоен спомен) за него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-130
37/ас-Саффат-130: Да бъде мир за Иляз!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-131
37/ас-Саффат-131: И наистина Ние, ето така награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-132
37/ас-Саффат-132: И наистина той е от Нашите вярващи раби(желаейки Аллах спечели големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-133
37/ас-Саффат-133: И наистина и Лут (Лот) бе от пратениците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-134
37/ас-Саффат-134: Така спасихме него и семейството му.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-135
37/ас-Саффат-135: Освен една старица, която бе сред оставащите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-136
37/ас-Саффат-136: После другите ги погубихме (изтребихме).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-137
37/ас-Саффат-137: И вие наистина минавате покрай тях сутрините.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-138
37/ас-Саффат-138: И въ вечерите. Ниме вече не проумявате?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-139
37/ас-Саффат-139: И наистина Юнус също бе от пратениците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-140
37/ас-Саффат-140: И бе избягал той с натоварен кораб.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-141
37/ас-Саффат-141: И така изтегли жребий и накрая бе от губещите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-142
37/ас-Саффат-142: И (Юнус) веднага го глътна една риба, и бе заслужил порицание (порицаваше себе си).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-143
37/ас-Саффат-143: И ако не бе от възхваляващите (прославящите).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-144
37/ас-Саффат-144: Наистина щеше да бъде в корема (на рибата) до Деня възкресението.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-145
37/ас-Саффат-145: Но след това го изхвърлихме изтощен на едно голо място (бряг).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-146
37/ас-Саффат-146: И сторихме над него (за сянка) да израсте дърво (с широки листа) като на тиква.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-147
37/ас-Саффат-147: И го изпратихме (като пратеник) на сто хиляди, дори и повече души.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-148
37/ас-Саффат-148: И така те повярваха (пожелаха Лика на Аллах), и ги оставихме да се наслаждават до определено време.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-149
37/ас-Саффат-149: Хайде, питай ги какво мислят : “ Нима дъщерите им са за Господа, а синовете за тях -?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-150
37/ас-Саффат-150: Или те присъстваха, когато Ние сътворихме ангелите, та казват че са женски?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-151
37/ас-Саффат-151: Нали те измислят лъжите и говорят (празни думи)?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-152
37/ас-Саффат-152: “Аллах роди.” И наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-153
37/ас-Саффат-153: Нима Той (Аллах) предпочете дъщерите пред синовете?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: