аз-Зумар 11-21, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-460)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-11, 39/аз-Зумар-12, 39/аз-Зумар-13, 39/аз-Зумар-14, 39/аз-Зумар-15, 39/аз-Зумар-16, 39/аз-Зумар-17, 39/аз-Зумар-18, 39/аз-Зумар-19, 39/аз-Зумар-20, 39/аз-Зумар-21, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-460, аз-Зумар 11-21
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-11
39/аз-Зумар-11: Кажи: “Повелено ми бе да бъда раб на Аллах, предан Нему във вярата.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-12
39/аз-Зумар-12: И ми бе повелено да бъда първият отдаден Нему.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-13
39/аз-Зумар-13: Кажи:“Наистина ме е страх от мъчение във великия Ден, ако се възпротивя на моя Господ.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-14
39/аз-Зумар-14: Кажи:“На Аллах съм раб и съм предан Нему в моята вяра.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-15
39/аз-Зумар-15: Вече служете на каквото друго пожелаете, вместо на Него! Кажи: “Наистина губещи са онези, които ще погубят себе си и своите семейства в Деня на възкресението. Това не е ли явна загуба?”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-16
39/аз-Зумар-16: Над себе си и под себе си ще имат слоеве от огъня. С това Аллах заплашва Своите раби: “О, раби Мои, бъдете притежатели на таква (богобоязън) към Мен (бойте се да не изгубите милостта Ми)!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-17
39/аз-Зумар-17: А онези, които се насочиха към Аллах(обърнаха се, пожелаха Лика на Аллах) и така се отърваха (отказаха) да бъдат раби на сатаните (от хората и джиновете), за тях е благата вест. И благовести тогава Моите раби.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-18
39/аз-Зумар-18: Те слушат Словото и следват най-хубавото (доброто) от него! Тези са, които Аллах е напътил към Себе си, и тези са улул елбаб (притежаетлите на тайните).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-19
39/аз-Зумар-19: Тогава, ако някой заслужи мъчението, ти би ли могъл да избавиш онзи, който е в Огъня?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-20
39/аз-Зумар-20: А онези, които са притежатели на таква (богобоязън) към своя Господ (боят се да не изгубят милостта Му), ще имат въздигнати дворци, изградени върху други обиталища, а под тях ще текат реки. Такова е обещанието на Аллах и Аллах не нарушава обещанието си.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-21
39/аз-Зумар-21: Нима не виждаш, че Аллах изсипва вода от небето и я влива в потоците по земята? После чрез нея вади посеви с различни цветове. После те изсъхват и ги виждаш пожълтели. После ги превръща в съчки. В това има напомняне (поука) за улул елбап (притежаетлите на тайните).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: