Az-Zumar 11-21, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-460)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-460
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-11, 39/Az-Zumar-12, 39/Az-Zumar-13, 39/Az-Zumar-14, 39/Az-Zumar-15, 39/Az-Zumar-16, 39/Az-Zumar-17, 39/Az-Zumar-18, 39/Az-Zumar-19, 39/Az-Zumar-20, 39/Az-Zumar-21, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-460, Az-Zumar 11-21
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-11
39/Az-Zumar-11: Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-12
39/Az-Zumar-12: Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-13
39/Az-Zumar-13: Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-14
39/Az-Zumar-14: Katakanlah: "Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-15
39/Az-Zumar-15: Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-16
39/Az-Zumar-16: Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-17
39/Az-Zumar-17: Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku,
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-18
39/Az-Zumar-18: yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-19
39/Az-Zumar-19: Apakah (kamu hendak merubah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-20
39/Az-Zumar-20: Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-21
39/Az-Zumar-21: Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: