Sad 17-26, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-454)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-454
share on facebook  tweet  share on google  print  
Sad: 38/Sad-17, 38/Sad-18, 38/Sad-19, 38/Sad-20, 38/Sad-21, 38/Sad-22, 38/Sad-23, 38/Sad-24, 38/Sad-25, 38/Sad-26, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-454, Sad 17-26
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 38/Sad-17
38/Sad-17: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).
Dengar Quran: 38/Sad-18
38/Sad-18: Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi,
Dengar Quran: 38/Sad-19
38/Sad-19: dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
Dengar Quran: 38/Sad-20
38/Sad-20: Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmahdan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
Dengar Quran: 38/Sad-21
38/Sad-21: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
Dengar Quran: 38/Sad-22
38/Sad-22: Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Dengar Quran: 38/Sad-23
38/Sad-23: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan".
Dengar Quran: 38/Sad-24
38/Sad-24: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
Dengar Quran: 38/Sad-25
38/Sad-25: Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.
Dengar Quran: 38/Sad-26
38/Sad-26: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: