Sad 1-16, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-453)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-453
share on facebook  tweet  share on google  print  
Sad: 38/Sad-1, 38/Sad-2, 38/Sad-3, 38/Sad-4, 38/Sad-5, 38/Sad-6, 38/Sad-7, 38/Sad-8, 38/Sad-9, 38/Sad-10, 38/Sad-11, 38/Sad-12, 38/Sad-13, 38/Sad-14, 38/Sad-15, 38/Sad-16, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-453, Sad 1-16
direction_left
direction_right

Sad

Dengar Quran: 38/Sad-1
38/Sad-1: Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
Dengar Quran: 38/Sad-2
38/Sad-2: Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.
Dengar Quran: 38/Sad-3
38/Sad-3: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.
Dengar Quran: 38/Sad-4
38/Sad-4: Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta".
Dengar Quran: 38/Sad-5
38/Sad-5: Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.
Dengar Quran: 38/Sad-6
38/Sad-6: Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
Dengar Quran: 38/Sad-7
38/Sad-7: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan,
Dengar Quran: 38/Sad-8
38/Sad-8: mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?" Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
Dengar Quran: 38/Sad-9
38/Sad-9: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?
Dengar Quran: 38/Sad-10
38/Sad-10: Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? (Jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).
Dengar Quran: 38/Sad-11
38/Sad-11: Suatu tentara yang besar yang berada disana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan.
Dengar Quran: 38/Sad-12
38/Sad-12: Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Aad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak,
Dengar Quran: 38/Sad-13
38/Sad-13: dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).
Dengar Quran: 38/Sad-14
38/Sad-14: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi mereka) azab-Ku.
Dengar Quran: 38/Sad-15
38/Sad-15: Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
Dengar Quran: 38/Sad-16
38/Sad-16: Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: