As-Saffat 154-182, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-452)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-452
share on facebook  tweet  share on google  print  
As-Saffat: 37/As-Saffat-154, 37/As-Saffat-155, 37/As-Saffat-156, 37/As-Saffat-157, 37/As-Saffat-158, 37/As-Saffat-159, 37/As-Saffat-160, 37/As-Saffat-161, 37/As-Saffat-162, 37/As-Saffat-163, 37/As-Saffat-164, 37/As-Saffat-165, 37/As-Saffat-166, 37/As-Saffat-167, 37/As-Saffat-168, 37/As-Saffat-169, 37/As-Saffat-170, 37/As-Saffat-171, 37/As-Saffat-172, 37/As-Saffat-173, 37/As-Saffat-174, 37/As-Saffat-175, 37/As-Saffat-176, 37/As-Saffat-177, 37/As-Saffat-178, 37/As-Saffat-179, 37/As-Saffat-180, 37/As-Saffat-181, 37/As-Saffat-182, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-452, As-Saffat 154-182
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 37/As-Saffat-154
37/As-Saffat-154: Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-155
37/As-Saffat-155: Maka apakah kamu tidak memikirkan?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-156
37/As-Saffat-156: Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-157
37/As-Saffat-157: Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-158
37/As-Saffat-158: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),
Dengar Quran: 37/As-Saffat-159
37/As-Saffat-159: Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-160
37/As-Saffat-160: Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-161
37/As-Saffat-161: Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-162
37/As-Saffat-162: Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-163
37/As-Saffat-163: kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-164
37/As-Saffat-164: Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-165
37/As-Saffat-165: dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-166
37/As-Saffat-166: Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-167
37/As-Saffat-167: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
Dengar Quran: 37/As-Saffat-168
37/As-Saffat-168: "Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-169
37/As-Saffat-169: benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)".
Dengar Quran: 37/As-Saffat-170
37/As-Saffat-170: Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-171
37/As-Saffat-171: Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-172
37/As-Saffat-172: (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-173
37/As-Saffat-173: Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-174
37/As-Saffat-174: Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-175
37/As-Saffat-175: Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-176
37/As-Saffat-176: Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-177
37/As-Saffat-177: Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-178
37/As-Saffat-178: Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-179
37/As-Saffat-179: Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-180
37/As-Saffat-180: Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-181
37/As-Saffat-181: Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-182
37/As-Saffat-182: Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: