As-Saffat 25-51, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-447)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-447
share on facebook  tweet  share on google  print  
As-Saffat: 37/As-Saffat-25, 37/As-Saffat-26, 37/As-Saffat-27, 37/As-Saffat-28, 37/As-Saffat-29, 37/As-Saffat-30, 37/As-Saffat-31, 37/As-Saffat-32, 37/As-Saffat-33, 37/As-Saffat-34, 37/As-Saffat-35, 37/As-Saffat-36, 37/As-Saffat-37, 37/As-Saffat-38, 37/As-Saffat-39, 37/As-Saffat-40, 37/As-Saffat-41, 37/As-Saffat-42, 37/As-Saffat-43, 37/As-Saffat-44, 37/As-Saffat-45, 37/As-Saffat-46, 37/As-Saffat-47, 37/As-Saffat-48, 37/As-Saffat-49, 37/As-Saffat-50, 37/As-Saffat-51, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-447, As-Saffat 25-51
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 37/As-Saffat-25
37/As-Saffat-25: "Kenapa kamu tidak tolong menolong?"
Dengar Quran: 37/As-Saffat-26
37/As-Saffat-26: Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-27
37/As-Saffat-27: Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-28
37/As-Saffat-28: Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-29
37/As-Saffat-29: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Dengar Quran: 37/As-Saffat-30
37/As-Saffat-30: Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-31
37/As-Saffat-31: Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-32
37/As-Saffat-32: Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-33
37/As-Saffat-33: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-34
37/As-Saffat-34: Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-35
37/As-Saffat-35: Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-36
37/As-Saffat-36: dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?"
Dengar Quran: 37/As-Saffat-37
37/As-Saffat-37: Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-38
37/As-Saffat-38: Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-39
37/As-Saffat-39: Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-40
37/As-Saffat-40: tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-41
37/As-Saffat-41: Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-42
37/As-Saffat-42: yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-43
37/As-Saffat-43: di dalam surga-surga yang penuh nikmat.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-44
37/As-Saffat-44: di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-45
37/As-Saffat-45: Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-46
37/As-Saffat-46: (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-47
37/As-Saffat-47: Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-48
37/As-Saffat-48: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-49
37/As-Saffat-49: seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-50
37/As-Saffat-50: Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-51
37/As-Saffat-51: Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: