Ya Sin 55-70, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-444)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-444
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ya Sin: 36/Ya Sin-55, 36/Ya Sin-56, 36/Ya Sin-57, 36/Ya Sin-58, 36/Ya Sin-59, 36/Ya Sin-60, 36/Ya Sin-61, 36/Ya Sin-62, 36/Ya Sin-63, 36/Ya Sin-64, 36/Ya Sin-65, 36/Ya Sin-66, 36/Ya Sin-67, 36/Ya Sin-68, 36/Ya Sin-69, 36/Ya Sin-70, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-444, Ya Sin 55-70
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 36/Ya Sin-55
36/Ya Sin-55: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-56
36/Ya Sin-56: Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-57
36/Ya Sin-57: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-58
36/Ya Sin-58: (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-59
36/Ya Sin-59: Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-60
36/Ya Sin-60: Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
Dengar Quran: 36/Ya Sin-61
36/Ya Sin-61: dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-62
36/Ya Sin-62: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan?.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-63
36/Ya Sin-63: Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-64
36/Ya Sin-64: Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-65
36/Ya Sin-65: Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-66
36/Ya Sin-66: Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).
Dengar Quran: 36/Ya Sin-67
36/Ya Sin-67: Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-68
36/Ya Sin-68: Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-69
36/Ya Sin-69: Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-70
36/Ya Sin-70: supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: