Sad 62-83, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-457)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-457
share on facebook  tweet  share on google  print  
Sad: 38/Sad-62, 38/Sad-63, 38/Sad-64, 38/Sad-65, 38/Sad-66, 38/Sad-67, 38/Sad-68, 38/Sad-69, 38/Sad-70, 38/Sad-71, 38/Sad-72, 38/Sad-73, 38/Sad-74, 38/Sad-75, 38/Sad-76, 38/Sad-77, 38/Sad-78, 38/Sad-79, 38/Sad-80, 38/Sad-81, 38/Sad-82, 38/Sad-83, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-457, Sad 62-83
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 38/Sad-62
38/Sad-62: Dan (orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina).
Dengar Quran: 38/Sad-63
38/Sad-63: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?"
Dengar Quran: 38/Sad-64
38/Sad-64: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka.
Dengar Quran: 38/Sad-65
38/Sad-65: Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.
Dengar Quran: 38/Sad-66
38/Sad-66: Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Dengar Quran: 38/Sad-67
38/Sad-67: Katakanlah: "Berita itu adalah berita yang besar,
Dengar Quran: 38/Sad-68
38/Sad-68: yang kamu berpaling daripadanya.
Dengar Quran: 38/Sad-69
38/Sad-69: Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang al mala'ul a'la (malaikat) itu ketika mereka berbantah-bantahan.
Dengar Quran: 38/Sad-70
38/Sad-70: Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata".
Dengar Quran: 38/Sad-71
38/Sad-71: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah".
Dengar Quran: 38/Sad-72
38/Sad-72: Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya".
Dengar Quran: 38/Sad-73
38/Sad-73: Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
Dengar Quran: 38/Sad-74
38/Sad-74: kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
Dengar Quran: 38/Sad-75
38/Sad-75: Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?".
Dengar Quran: 38/Sad-76
38/Sad-76: Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah".
Dengar Quran: 38/Sad-77
38/Sad-77: Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk,
Dengar Quran: 38/Sad-78
38/Sad-78: Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan".
Dengar Quran: 38/Sad-79
38/Sad-79: Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".
Dengar Quran: 38/Sad-80
38/Sad-80: Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,
Dengar Quran: 38/Sad-81
38/Sad-81: sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)".
Dengar Quran: 38/Sad-82
38/Sad-82: Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
Dengar Quran: 38/Sad-83
38/Sad-83: kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: