Ya Sin 71-83, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-445)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-445
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ya Sin: 36/Ya Sin-71, 36/Ya Sin-72, 36/Ya Sin-73, 36/Ya Sin-74, 36/Ya Sin-75, 36/Ya Sin-76, 36/Ya Sin-77, 36/Ya Sin-78, 36/Ya Sin-79, 36/Ya Sin-80, 36/Ya Sin-81, 36/Ya Sin-82, 36/Ya Sin-83, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-445, Ya Sin 71-83
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 36/Ya Sin-71
36/Ya Sin-71: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-72
36/Ya Sin-72: Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-73
36/Ya Sin-73: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
Dengar Quran: 36/Ya Sin-74
36/Ya Sin-74: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-75
36/Ya Sin-75: Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-76
36/Ya Sin-76: Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-77
36/Ya Sin-77: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!
Dengar Quran: 36/Ya Sin-78
36/Ya Sin-78: Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"
Dengar Quran: 36/Ya Sin-79
36/Ya Sin-79: Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-80
36/Ya Sin-80: yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu".
Dengar Quran: 36/Ya Sin-81
36/Ya Sin-81: Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-82
36/Ya Sin-82: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-83
36/Ya Sin-83: Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: