As-Saffat 103-126, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-450)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-450
share on facebook  tweet  share on google  print  
As-Saffat: 37/As-Saffat-103, 37/As-Saffat-104, 37/As-Saffat-105, 37/As-Saffat-106, 37/As-Saffat-107, 37/As-Saffat-108, 37/As-Saffat-109, 37/As-Saffat-110, 37/As-Saffat-111, 37/As-Saffat-112, 37/As-Saffat-113, 37/As-Saffat-114, 37/As-Saffat-115, 37/As-Saffat-116, 37/As-Saffat-117, 37/As-Saffat-118, 37/As-Saffat-119, 37/As-Saffat-120, 37/As-Saffat-121, 37/As-Saffat-122, 37/As-Saffat-123, 37/As-Saffat-124, 37/As-Saffat-125, 37/As-Saffat-126, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-450, As-Saffat 103-126
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 37/As-Saffat-103
37/As-Saffat-103: Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-104
37/As-Saffat-104: Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-105
37/As-Saffat-105: sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-106
37/As-Saffat-106: Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-107
37/As-Saffat-107: Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-108
37/As-Saffat-108: Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-109
37/As-Saffat-109: (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
Dengar Quran: 37/As-Saffat-110
37/As-Saffat-110: Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-111
37/As-Saffat-111: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-112
37/As-Saffat-112: Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-113
37/As-Saffat-113: Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-114
37/As-Saffat-114: Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-115
37/As-Saffat-115: Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-116
37/As-Saffat-116: Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-117
37/As-Saffat-117: Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-118
37/As-Saffat-118: Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-119
37/As-Saffat-119: Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
Dengar Quran: 37/As-Saffat-120
37/As-Saffat-120: (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
Dengar Quran: 37/As-Saffat-121
37/As-Saffat-121: Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-122
37/As-Saffat-122: Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-123
37/As-Saffat-123: Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-124
37/As-Saffat-124: (ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-125
37/As-Saffat-125: Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-126
37/As-Saffat-126: (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?"
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: