Sad 43-61, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-456)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-456
share on facebook  tweet  share on google  print  
Sad: 38/Sad-43, 38/Sad-44, 38/Sad-45, 38/Sad-46, 38/Sad-47, 38/Sad-48, 38/Sad-49, 38/Sad-50, 38/Sad-51, 38/Sad-52, 38/Sad-53, 38/Sad-54, 38/Sad-55, 38/Sad-56, 38/Sad-57, 38/Sad-58, 38/Sad-59, 38/Sad-60, 38/Sad-61, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-456, Sad 43-61
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 38/Sad-43
38/Sad-43: Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
Dengar Quran: 38/Sad-44
38/Sad-44: Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).
Dengar Quran: 38/Sad-45
38/Sad-45: Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
Dengar Quran: 38/Sad-46
38/Sad-46: Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.
Dengar Quran: 38/Sad-47
38/Sad-47: Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
Dengar Quran: 38/Sad-48
38/Sad-48: Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
Dengar Quran: 38/Sad-49
38/Sad-49: Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik,
Dengar Quran: 38/Sad-50
38/Sad-50: (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka,
Dengar Quran: 38/Sad-51
38/Sad-51: di dalamnya mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
Dengar Quran: 38/Sad-52
38/Sad-52: Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya.
Dengar Quran: 38/Sad-53
38/Sad-53: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab.
Dengar Quran: 38/Sad-54
38/Sad-54: Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
Dengar Quran: 38/Sad-55
38/Sad-55: Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk,
Dengar Quran: 38/Sad-56
38/Sad-56: (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.
Dengar Quran: 38/Sad-57
38/Sad-57: Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
Dengar Quran: 38/Sad-58
38/Sad-58: Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.
Dengar Quran: 38/Sad-59
38/Sad-59: (Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka)". (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka".
Dengar Quran: 38/Sad-60
38/Sad-60: Pengikut-pengikut mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap".
Dengar Quran: 38/Sad-61
38/Sad-61: Mereka berkata (lagi): "Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: