Al-Jinn, Surah Jin (Quran: Surah-72-Al-Jinn)

Noble Qur'an » Surah Al-Jinn
share on facebook  tweet  share on google  print  
72/Al-Jinn-1: Qul oohiya ilayya annahu istamaAAa nafarun mina aljinni faqaloo inna samiAAna quranan AAajaban, 72/Al-Jinn-2: Yahdee ila alrrushdi faamanna bihi walan nushrika birabbina ahadan, 72/Al-Jinn-3: Waannahu taAAala jaddu rabbina ma ittakhatha sahibatan wala waladan
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Jinn, Surah Jin (Quran: Surah-72-Al-Jinn)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 72/Al-Jinn-1
72/Al-Jinn-1: Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-2
72/Al-Jinn-2: (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami,
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-3
72/Al-Jinn-3: dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-4
72/Al-Jinn-4: Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah,
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-5
72/Al-Jinn-5: dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-6
72/Al-Jinn-6: Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-7
72/Al-Jinn-7: Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun,
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-8
72/Al-Jinn-8: dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api,
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-9
72/Al-Jinn-9: dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-10
72/Al-Jinn-10: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-11
72/Al-Jinn-11: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-12
72/Al-Jinn-12: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri (daripada)Nya dengan lari.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-13
72/Al-Jinn-13: Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-14
72/Al-Jinn-14: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-15
72/Al-Jinn-15: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-16
72/Al-Jinn-16: Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-17
72/Al-Jinn-17: Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-18
72/Al-Jinn-18: Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-19
72/Al-Jinn-19: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-20
72/Al-Jinn-20: Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-21
72/Al-Jinn-21: Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-22
72/Al-Jinn-22: Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-23
72/Al-Jinn-23: Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-24
72/Al-Jinn-24: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-25
72/Al-Jinn-25: Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa yang panjang?".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-26
72/Al-Jinn-26: (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-27
72/Al-Jinn-27: Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-28
72/Al-Jinn-28: Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: