Qaf, Surah Qaaf (Quran: Surah-50-Qaf)

Noble Qur'an » Surah Qaf
share on facebook  tweet  share on google  print  
50/Qaf-1: Qaf waalqurani almajeedi, 50/Qaf-2: Bal AAajiboo an jaahum munthirun minhum faqala alkafiroona hatha shayon AAajeebun, 50/Qaf-3: Aitha mitna wakunna turaban thalika rajAAun baAAeedun
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Qaf, Surah Qaaf (Quran: Surah-50-Qaf)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 50/Qaf-1
50/Qaf-1: Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
Dengar Quran: 50/Qaf-2
50/Qaf-2: (Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir: "Ini adalah suatu yang amat ajaib".
Dengar Quran: 50/Qaf-3
50/Qaf-3: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
Dengar Quran: 50/Qaf-4
50/Qaf-4: Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi Kamipun ada kitab yang memelihara (mencatat).
Dengar Quran: 50/Qaf-5
50/Qaf-5: Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.
Dengar Quran: 50/Qaf-6
50/Qaf-6: Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?
Dengar Quran: 50/Qaf-7
50/Qaf-7: Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,
Dengar Quran: 50/Qaf-8
50/Qaf-8: untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah).
Dengar Quran: 50/Qaf-9
50/Qaf-9: Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,
Dengar Quran: 50/Qaf-10
50/Qaf-10: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun,
Dengar Quran: 50/Qaf-11
50/Qaf-11: untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
Dengar Quran: 50/Qaf-12
50/Qaf-12: Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud,
Dengar Quran: 50/Qaf-13
50/Qaf-13: dan kaum Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth,
Dengar Quran: 50/Qaf-14
50/Qaf-14: dan penduduk Aikah serta kaum Tubba' semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
Dengar Quran: 50/Qaf-15
50/Qaf-15: Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
Dengar Quran: 50/Qaf-16
50/Qaf-16: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,
Dengar Quran: 50/Qaf-17
50/Qaf-17: (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Dengar Quran: 50/Qaf-18
50/Qaf-18: Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
Dengar Quran: 50/Qaf-19
50/Qaf-19: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
Dengar Quran: 50/Qaf-20
50/Qaf-20: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.
Dengar Quran: 50/Qaf-21
50/Qaf-21: Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
Dengar Quran: 50/Qaf-22
50/Qaf-22: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
Dengar Quran: 50/Qaf-23
50/Qaf-23: Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku".
Dengar Quran: 50/Qaf-24
50/Qaf-24: Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala,
Dengar Quran: 50/Qaf-25
50/Qaf-25: yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu,
Dengar Quran: 50/Qaf-26
50/Qaf-26: yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat".
Dengar Quran: 50/Qaf-27
50/Qaf-27: Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh".
Dengar Quran: 50/Qaf-28
50/Qaf-28: Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu".
Dengar Quran: 50/Qaf-29
50/Qaf-29: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku
Dengar Quran: 50/Qaf-30
50/Qaf-30: (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih ada tambahan?"
Dengar Quran: 50/Qaf-31
50/Qaf-31: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka).
Dengar Quran: 50/Qaf-32
50/Qaf-32: Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya)
Dengar Quran: 50/Qaf-33
50/Qaf-33: (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat,
Dengar Quran: 50/Qaf-34
50/Qaf-34: masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
Dengar Quran: 50/Qaf-35
50/Qaf-35: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya.
Dengar Quran: 50/Qaf-36
50/Qaf-36: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?
Dengar Quran: 50/Qaf-37
50/Qaf-37: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
Dengar Quran: 50/Qaf-38
50/Qaf-38: Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
Dengar Quran: 50/Qaf-39
50/Qaf-39: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).
Dengar Quran: 50/Qaf-40
50/Qaf-40: Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
Dengar Quran: 50/Qaf-41
50/Qaf-41: Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.
Dengar Quran: 50/Qaf-42
50/Qaf-42: (Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah hari ke luar (dari kubur).
Dengar Quran: 50/Qaf-43
50/Qaf-43: Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk).
Dengar Quran: 50/Qaf-44
50/Qaf-44: (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.
Dengar Quran: 50/Qaf-45
50/Qaf-45: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: