Nuh, Surah Nuh (Quran: Surah-71-Nuh)

Noble Qur'an » Surah Nuh
share on facebook  tweet  share on google  print  
71/Nuh-1: Inna arsalna noohan ila qawmihi an anthir qawmaka min qabli an yatiyahum AAathabun aleemun, 71/Nuh-2: Qala ya qawmi innee lakum natheerun mubeenun, 71/Nuh-3: Ani oAAbudoo Allaha waittaqoohu waateeAAooni
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Nuh, Surah Nuh (Quran: Surah-71-Nuh)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 71/Nuh-1
71/Nuh-1: Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih",
Dengar Quran: 71/Nuh-2
71/Nuh-2: Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
Dengar Quran: 71/Nuh-3
71/Nuh-3: (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,
Dengar Quran: 71/Nuh-4
71/Nuh-4: niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui".
Dengar Quran: 71/Nuh-5
71/Nuh-5: Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
Dengar Quran: 71/Nuh-6
71/Nuh-6: maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
Dengar Quran: 71/Nuh-7
71/Nuh-7: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
Dengar Quran: 71/Nuh-8
71/Nuh-8: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
Dengar Quran: 71/Nuh-9
71/Nuh-9: kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam,
Dengar Quran: 71/Nuh-10
71/Nuh-10: maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,
Dengar Quran: 71/Nuh-11
71/Nuh-11: niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
Dengar Quran: 71/Nuh-12
71/Nuh-12: dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.
Dengar Quran: 71/Nuh-13
71/Nuh-13: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?
Dengar Quran: 71/Nuh-14
71/Nuh-14: Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
Dengar Quran: 71/Nuh-15
71/Nuh-15: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
Dengar Quran: 71/Nuh-16
71/Nuh-16: Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
Dengar Quran: 71/Nuh-17
71/Nuh-17: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
Dengar Quran: 71/Nuh-18
71/Nuh-18: kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya.
Dengar Quran: 71/Nuh-19
71/Nuh-19: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,
Dengar Quran: 71/Nuh-20
71/Nuh-20: supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".
Dengar Quran: 71/Nuh-21
71/Nuh-21: Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,
Dengar Quran: 71/Nuh-22
71/Nuh-22: dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
Dengar Quran: 71/Nuh-23
71/Nuh-23: Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr".
Dengar Quran: 71/Nuh-24
71/Nuh-24: Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.
Dengar Quran: 71/Nuh-25
71/Nuh-25: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
Dengar Quran: 71/Nuh-26
71/Nuh-26: Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
Dengar Quran: 71/Nuh-27
71/Nuh-27: Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.
Dengar Quran: 71/Nuh-28
71/Nuh-28: Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: