An-Naba’, Surah Berita besar (Quran: Surah-78-An-Naba’)

78/An-Naba’-1: AAamma yatasaaloona, 78/An-Naba’-2: AAani alnnabai alAAatheemi, 78/An-Naba’-3: Allathee hum feehi mukhtalifoona
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

An-Naba’, Surah Berita besar (Quran: Surah-78-An-Naba’)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 78/An-Naba’-1
78/An-Naba’-1: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
Dengar Quran: 78/An-Naba’-2
78/An-Naba’-2: Tentang berita yang besar,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-3
78/An-Naba’-3: yang mereka perselisihkan tentang ini.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-4
78/An-Naba’-4: Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-5
78/An-Naba’-5: kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-6
78/An-Naba’-6: Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-7
78/An-Naba’-7: dan gunung-gunung sebagai pasak?,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-8
78/An-Naba’-8: dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-9
78/An-Naba’-9: dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-10
78/An-Naba’-10: dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-11
78/An-Naba’-11: dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-12
78/An-Naba’-12: dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-13
78/An-Naba’-13: dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
Dengar Quran: 78/An-Naba’-14
78/An-Naba’-14: dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-15
78/An-Naba’-15: supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-16
78/An-Naba’-16: dan kebun-kebun yang lebat?
Dengar Quran: 78/An-Naba’-17
78/An-Naba’-17: Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-18
78/An-Naba’-18: yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-19
78/An-Naba’-19: dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-20
78/An-Naba’-20: dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-21
78/An-Naba’-21: Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-22
78/An-Naba’-22: lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-23
78/An-Naba’-23: mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-24
78/An-Naba’-24: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-25
78/An-Naba’-25: selain air yang mendidih dan nanah,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-26
78/An-Naba’-26: sebagai pambalasan yang setimpal.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-27
78/An-Naba’-27: Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-28
78/An-Naba’-28: dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-29
78/An-Naba’-29: Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-30
78/An-Naba’-30: Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-31
78/An-Naba’-31: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-32
78/An-Naba’-32: (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-33
78/An-Naba’-33: dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-34
78/An-Naba’-34: dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
Dengar Quran: 78/An-Naba’-35
78/An-Naba’-35: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-36
78/An-Naba’-36: Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-37
78/An-Naba’-37: Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-38
78/An-Naba’-38: Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-39
78/An-Naba’-39: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-40
78/An-Naba’-40: Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: