Al-An'am 111-118, Noble Qur'an (Juz-8, halaman-142)

Noble Qur'an » Juz-8 » halaman-142
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-An'am: 6/Al-An'am-111, 6/Al-An'am-112, 6/Al-An'am-113, 6/Al-An'am-114, 6/Al-An'am-115, 6/Al-An'am-116, 6/Al-An'am-117, 6/Al-An'am-118, Noble Qur'an, Juz-8, halaman-142, Al-An'am 111-118
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 6/Al-An'am-111
6/Al-An'am-111: Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-112
6/Al-An'am-112: Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-113
6/Al-An'am-113: Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-114
6/Al-An'am-114: Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-115
6/Al-An'am-115: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-116
6/Al-An'am-116: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).
Dengar Quran: 6/Al-An'am-117
6/Al-An'am-117: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-118
6/Al-An'am-118: Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: